Inspirasjon

Webinar

Pedagogisk arbeid med mat og måltid

Her får du faglig påfyll om hvorfor måltidet er en pedagogisk arena og viktigheten av det. Webinaret er for deg som arbeider i barnehage eller underviser i mat og måltid rettet mot barn.

Program:

 • Kort introduksjon og praktisk informasjon v/ Nathalia Greffel
 • Pedagogisk arbeid med mat og måltid i barnehagen v/ Eva Rustad de Brisis
 • Matjungelen Barnehage som et pedagogisk verktøy v/Nathalia Greffel
 • Svar på spørsmål fra deltakere

Innlegssholdere

Eva Rustad de Brisis fra Helsedirektoratet og Nathalia Greffel fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Matkultur og identitet

Webinaret handler om hva matkultur og identitet er i en barnehage, og hvordan du kan jobbe med det. Webinaret er for deg som arbeider i barnehagen eller underviser i mat og måltid rettet mot barn.

Program

 • Kort introduksjon og praktisk informasjon v/Nathalia Greffel
 • Matkultur og identitet v/Eldbjørg Fossgard
 • Svar på spørsmål fra deltakere

Innleggsholdere

Eldbjørg Fossgard, professor emeritus ved Høgskulen på Vestlandet og Nathalia Greffel fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Naturens matressurser og bærekraft i barnehagen

Tema for webinaret  er «naturens matressurser og bærekraft i barnehagen». Webinaret passer for deg som arbeider i barnehagen eller underviser i natur og mat og måltid rettet mot barn.

Program:

Kort introduksjon og praktisk informasjon v/Nathalia Greffel
Naturens matressurser og bærekraft i barnehagen v/Tove A. Utsti, Kari W. Bøe og Inger W. Krempig

Innleggsholdere

Tove Aagnes Utsi er førsteamanuensis i naturressursfag ved UiT Norges arktiske universitet.

Kari Wallem Bøe er universitetslektor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.

Inger Wallem Krempig er førstelektor i friluftsliv, UiT Norges arktiske universitet, idrettshøgskolen.

MATMOT – Hvordan få barna til å tørre å smake?

Det er ikke lett dette med ny mat og barn. Mange opplever nok at barna ikke vil smake på ukjente råvarer og ukjente matretter. I dette webinaret får du lære om matmot, barns smaksutvikling og de ulike fasene, samt hvordan dere kan jobbe med dette i barnegruppen.

Program

 • Kort introduksjon og praktisk informasjon v/Nathalia Greffel
 • MATMOT – hvordan får barn til å tørre å smake? v/Siril Alm
 • Svar på spørsmål fra deltakere

Innleggsholder

Siril Alm er forbrukerforsker ved matforskningsinstituttet Nofima. Hun har doktorgrad i hvordan det sosiale miljøet påvirker barns kosthold.

Matlaging og barns medvirkning i barnehagen

Matlaging sammen med barn kan for enkelte føles krevende og mange barnehager synes det tar mye tid. I dette webinaret får dere en begynnende forståelse for hvor lett matlaging kan gjøres i barnehagen og hvorfor det er viktig at barna får delta og medvirke i matlagingen

Program

 • Kort introduksjon og praktisk informasjon v/Nathalia Greffel
 • Matlaging og medvirkning i barnehagen v/ Nina Schwebs
 • Svar på spørsmål fra deltakere

Innleggsholder

Nina Schwebs er universitetslektor i pedagogikk og mat og helse på Universitet i Sørøst-Norge.

Lanseringskonferanse Matjungelen barnehage

Program

 • Velkommen til lanseringskonferansen for Matjungelen barnehage

Ingrid Leversen, leder Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, HVL Kathrine Marthinsen, prosjektleder i Matjungelen, Folkelig AS Hilsener ved Eva Rustad de Brisis, seniorrådgiver Helsedirektoratet og Unn Dehlen, administrerende direktør Gjensidigestiftelsen

 • Matjungelen barnehage – hva er det og hvordan bruke det?

Høyskolelektor Nathalia Greffel, HVL

 • Bærekraftig mat i barnehagen

Førsteamanuensis Marianne Presthus Heggen og Professor Hege Wergedahl, HVL

 • Bra mat for små kropper

Seniorrådgiver Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet

 • Erfaringer fra å ha fokus på mat- og måltidsarbeid i barnehagen

Kulturbygger Bjørn G. Knudsen og kokk/avdelingsleder Silje E. Garlid Drømmehagen barnehage

 • Pedagogisk arbeid med mat og måltid i barnehagen – flere verktøy

Høyskolelektor Nathalia Greffel, HVL

 • Avslutning og veien videre