Barn med på kjøkkenet

BARN MED PÅ KJØKKENET

For å tilegne seg kunnskap og lærdom om mat og matlaging trenger barna å få være deltakende på kjøkkenet. Barna må få erfaringer og opplevelser med deltakelse slik ferdighetene og mestringsfølelse rundt mat og matlaging utvikles. Tydelige voksne som er bevist på egen rolle og sin tilnærming til barna er også viktig. Dette kan bidra til at det er mindre utfordrende å ha barna med på kjøkkenet. Snakk med barna om regler, redskaper, råvarer og la de delta i matlagingen.

Hvorfor bør barna være med på kjøkkenet

Bruker barnehagen matlagingen som en pedagogisk arena hvor barna får delta, gir dere barna muligheten til å erfare, mestre og utvikle ferdigheter og stimulere smakssansene sine. Dette kan bidra til at barna etablerer seg gode helsefremmende vaner, som også kan påvirke matgleden.

Det er mange grunner til hvorfor barna bør delta på kjøkkenet og i matlagingen. Barn er ivrige etter å lære og utforske, noe som er bra. For det er nettopp dette de skal på kjøkkenet. Uten deltakelse i matlagingen mister barna en god mulighet til å tilegne seg kunnskap om matens opprinnelse, veien fra mat til måltid og hvordan man utnytter råvarer, samt håndtering av ulike kjøkkenredskaper.

Refleksjonsspørsmål

 • Hva tanker har dere om barns deltakelse i matlaging?
 • Hva skal til for at dere blir trygge på å ha med barna på kjøkkenet?
 • På hvilken måte skal vi jobbe for å få barna med inn i matlagingen?
 • Hvordan forankrer vi mat og måltid ned i vår årsplan?
 • Hvordan tilrettelegger vi for barnas medvirkning og deltakelse i matlaging, uansett alder og forutsetning?
Purreløk

Hvordan komme i gang?

For at dere skal få trygge og engasjerte barn på kjøkkenet og i matlagingen har det mye å si hvordan dere som voksne er. Viktig at dere er tilstede, støttende, omsorgsfull og motiverende. Ved å bruke aktivitetene som dere finner under Matjungelens tema matlaging vil det hjelpe dere å få barna med inn i matlagingen. For barna er dette viktig, slik de får den motivasjonen og mestringsfølelsen de trenger for å undre og utforske råvarer, mat og matlaging.

Som barnehageansatt er det viktig at dere er komfortable sammen med barna og til å ha de med inn i matlagingen. Dette kan bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap om kost og matlaging.

Tips til hvordan ha barna med på kjøkkenet

 • Lær barna de reglene som gjelder på kjøkkenet – repetisjon kan være bra!
 • Husk hygienetiltak: forkle, hår i hestehale og vaske hendene
 • Tilrettelegg etter barnas forutsetninger og erfaringer i matlaging
 • Ikke gi barna sløve kniver, da er det lettere for at de skjærer seg
 • Snakk om og vis barna hvordan en kniv brukes:
  • Hold på knivskaftet, ikke på bladet
  • Den skarpe siden av bladet kuttes med
  • Demonstrer hvordan skjære med kniv
  • Legg kniven på skjærefjølen når den ikke brukes
  • Blikket er alltid rett mot kniven og det som kuttes
  • Fingrene krummes for å unngå å kutte fingertuppene
 • Ingen distraheringer og forstyrrelser rundt barna. Hver atskilt fra andre barn som ikke er med på matlagingen
 • Ha et vått papir/kjøkkenhåndkle under barnas skjærebrett, på denne måten ligger skjærebrettet i ro.
 • Hjelp de barna som trenger litt ekstra støtte i håndteringen av redskaper
 • Lag en snittflate på grønnsaker, for eksempel del en gulrot i to. Da får de en snittflate som ligger i ro på skjærebrettet.
 • Rett oppmerksomheten mot barna til enhver tid. Barna bruker ikke kniven når den voksne ikke er tilstede.
 • Klargjør alt før dere setter dere ned med bordet. Finn frem skjærebrett, forkle, skåler, kniver og råvarene – gjerne la barna delta
 • Barna deltar i å dekke på bordet til måltidet, samt rydde av bordet