Bra mat for kroppen. Hva sier retningslinjene?

Bra mat for kroppen. Hva sier retningslinjene?

Gode vaner dannes tidlig i livet, også våre matvaner. Nesten alle barn i Norge går i barnehage og svært mange spiser hele tre av dagens måltider i barnehagen. Dette betyr at barnehagen står i en unik posisjon til å påvirke barns fremtidige matvaner. Ved å ta utgangspunkt i helsemyndighetenes kostråd, som det også forventes i rammeplanen, vil dere få en felles forståelse av hva som er bra mat for kroppen, bygget på kunnskapsbaserte råd.

Hva er nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen?

De nasjonale retningslinjene for mat og måltid er utviklet av Helsedirektoratet og skal øke ansattes kompetanse innenfor mat og måltid i barnehagen. Det er et nyttig verktøy som gir dere kunnskap og anbefalte handlingsvalg for mat- og måltidsvirksomheten i barnehagen. Og hjelper dere med planlegging av barnehagens virksomhet når det gjelder mat og måltider.

Refleksjonsspørsmål

 • På hvilken måte kan vi klare å følge nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i
  barnehagen?
 • Hvor mange og hvilke retningslinjer skal vi fokusere på først?
 • Er det noen av disse retningslinjene vi allerede gjennomfører i vår barnehage?
 • Hvordan ønsker vi å bruke aktiviteter og oppskrifter fra Matjungelen til å arbeide
  videre med å bli bedre kjent med mat som er bra for kroppen?
Purreløk

Barnehagens og personalets ansvar

I rammeplan for barnehagen, under fagområdet «kropp, bevegelse, mat og helse», er det stadfestet at personalet skal kjenne og praktiskere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn. Dette innebærer blant annet å kjenne til, og praktisere anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Myndighetene har en forventing om at alle barnehager i Norge oppfyller kravene som er satt i rammeplanen, og har gode rutiner og systemer for å sikre dette.

Hva sier retningslinjene?

I nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen finner dere 12 retningslinjer, med underpunkter. Noen av retningslinjene er dere er pålagt å følge. Disse er merket «krav i lov og forskrifter». Andre er merket «sterk anbefaling». Disse er dere ikke lovpålagt å følge, men merk at det skal være tungt veide grunner for å avvike fra anbefalingene.

Les mer

 • Barnehagen bør legge til rett for minst tre faste måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat – Sterk anbefaling
 • Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter – Sterk anbefaling
 • Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag – Sterk anbefaling
 • Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig – Sterk anbefaling
 • Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås – Sterk anbefaling
 • Det skal legges til rette for god håndhygiene i barnehagen, og håndvask bør gjennomføres før måltidene – Krav i lov og forskrifter
 • Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd. – Sterk anbefaling
 • Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse, mat- og måltidsglede, og personalet bør delta aktiv i måltidet. – Krav i lov og forskrifter
 • Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter. – Krav i lov og forskrifter
 • Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt – Sterk anbefaling
 • Maten i barnehagen skal være lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet – Krav i lov og forskrifter
 • Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider – Krav i lov og forskrifter

Gå til Helsedirektoratet for å lese utdypende om hver retningslinje og faglig begrunnelse.