Med barn på kjøkkenet

MED BARN PÅ KJØKKENET

Små kokker, stor glede!

Matlaging kan være en fantastisk pedagogisk arena hvor barna  kan leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden. På kjøkkenet kan barna tilegne seg kunnskap om matens opprinnelse og om veien fra mat til måltid. I tillegg legger matlaging til rette for at barna får bruke sansene sine, øve på finmotorikk, lære om samarbeid, språk og kultur.

Varighet: 45 minutter

Mål: Få en forståelse for hvorfor barna bør involveres i matlaging, reflektere rundt muligheter og barrierer for matlaging i egen barnehage, samt få konkrete tips til å komme godt i gang.

Hvordan skal jeg bruke denne presentasjonen?

  • Som en del av et team- eller personalmøte med fokus på matlaging
  • Som individuell kompetanseheving, for eksempel for matansvarlig som ønsker å bli bedre rustet for å ta barna med på kjøkkenet