Kom i gang – kurs

Kom i gang – kurs

Oppstartskurs for personalet

Før dere begir dere inn i Matjungelen kan det være greit å bli litt bedre kjent med innholdet og lage en plan for hva dere vil oppnå. I dette oppstartskurset får hele personalgruppen en felles introduksjon til Matjungelen. Kurset ledes av styrer eller pedagogisk leder og er altså for dere som er ansatt i barnehagen, ikke for barna.

Varighet: Ca 3 timer

Mål: Få innsikt i Matjungelens verktøy og sett felles mål for hvordan barnehagen vil sette fokus på dette i mat og måltidsarbeidet fremover.

Forberedelser

  • Laste ned Kom i gang – presentasjonen i PDF fra nettsiden.
  • Lese veilederen til møteleder
  • Prosjektor eller SMART-board for å vise presentasjonen.
  • PC, nettbrett eller telefon til hver enkelt deltaker / to og to.
  • Stoler til alle deltakere og nok bord til hver gruppe.
  • Ark og penn til å notere på til hver gruppe.
  • Server gjerne litt frukt og grønt til møtet.

 

Lykke til!