Velkommen til

logo-1

BARNEHAGE

Matjungelen Barnehage

Matjungelen Barnehage er et verktøy for dere som jobber i barnehagen. Målet er at dette verktøyet skal inspirere dere og være til hjelp i arbeidet med mat- og måltidsglede i deres barnehage.

Fokuset er å la barna utforske, lære og undre seg over hva som er bra mat både for kroppen og kloden vår. Innholdet i Matjungelen Barnehage er forankret i Rammeplan for barnehagen (2017) og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen (2018)

Tema

Nettsiden er bygget opp rundt fem hovedtema:

Måltidsglede, Naturens ressurser, Matkultur, Matmot og Matlaging.

Under hvert tema er det en tekst som beskriver innholdet i tema, refleksjonsspørsmål knyttet til tema og en film spilt inn i en barnehage som viser hvordan en kan jobbe med dette temaet i barnehagen. Det er også en del tips om hvordan dere kan jobbe med de ulike temaene i deres barnehage. Dere vil også finne en liste over pedagogiske aktiviteter som er knyttet til tema.

Oppskriftene fra Helsedirektoratets Bra mat i barnehagen er digitalisert og lagt ut på denne nettsiden.

Aktiviteter

Pedagogiske aktiviteter knyttet til temaene

Oppskrifter

Fra Helsedirektoratets Bra mat i barnehagen

Verktøykassen

I verktøykassen finner du informasjon og materiell til du kan bruke sammen med matjungelen.no. Du finner også tips til hvordan du kan komme i gang med arbeidet med mat- og måltidsglede i din barnehage.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL MATJUNGELEN BARNEHAGE?

Ta kontakt med oss på post@matjungelen.no