Verktøykassen

Selvstyrt matkurs

Før dere begir dere inn i Matjungelen kan det være greit å bli litt bedre kjent med innholdet. I dette selvstyrte matkurset får hele personalgruppen en felles introduksjon til Matjungelen. Selvstyrt matkurs er for dere som er ansatt i barnehagen, ikke for barna. Dette organiserer av styrere eller pedagogisk leder.

Bærekraftig barnehage

For å skape en bærekraftig fremtid er det viktig at det fokuserer på bærekraftig utvikling i barnehagehverdagen. Dette bidrar til at barna får en begynnende forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden

Foreldresamarbeid

Barna tilbringer mye av tiden sin i barnehagen, og derfor er det viktig at samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet er godt ivaretatt. Foreldrene skal føle seg trygg på at deres barn trives og utvikler seg i barnehagehverdagen, og at barnehagen alltid har barnas beste som mål

Barn på kjøkkenet

For å tilegne seg kunnskap og lærdom om mat og matlaging trenger barna å få være deltakende på kjøkkenet. Barna må få erfaringer og opplevelser med deltakelse slik ferdighetene og mestringsfølelse rundt mat og matlaging utvikles.

Bra mat for kroppen. Hva sier retningslinjene?

Gode vaner dannes tidlig i livet, også våre matvaner. Nesten alle barn i Norge går i barnehage og svært mange spiser hele tre av dagens måltider i barnehagen. Dette betyr at barnehagen står i en unik posisjon til å påvirke barns fremtidige matvaner. Ved å ta utgangspunkt i helsemyndighetenes kostråd, som det også forventes i rammeplanen, vil dere få en felles forståelse av hva som er bra mat for kroppen, bygget på kunnskapsbaserte råd.

Matlaging på tur

Barnehagen skal gi barna et mangfold av naturopplevelser, slik de får erfaringer som gir barna gleden av naturen og får en tilhørighet til den. En av opplevelsene som ofte er et stort høydepunkt på tur, som barna får mye lærdom og glede av, er matlaging på bål eller stormkjøkken.

Engasjert og motivert personale

Engasjement og motivasjon i personalgruppen er viktig for kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og for å gi barna en god barnehagehverdag med et stimulerende miljø. For at barna skal tilegne seg god kunnskap og gode ferdigheter innenfor mat og måltid trengs det en felles forståelse innad i personalgruppen.