Matkultur

Maten du spiser og hvordan du tilbereder den er med på å definere din matkultur.

Matkultur handler om tradisjonelle og kulturelle aspekter innenfor mat og måltid. Dette er sterkt knyttet til menneskers identitet, religion og livssyn. Gjennom mat- og måltidsaktiviteter kan barna utvikle interesse, respekt og forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.

Hva er matkultur?

I alle kulturer, også i den norske, har mat og måltidet en sentral rolle i forbindelse med høytider, feiringer og ulike tradisjoner. I barnehagen bør det legges til rette for at barna får innblikk i, og blir nysgjerrig på likheter og ulikheter i et fellesskap.

Barna skal i barnehagen få oppleve matglede, matkulturer og at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen er en god arena til å gi felles erfaringer og vise hvordan alle kan lære av hverandre.

Gjennom mat og måltid kan dere i personalet bidra til at barna respekterer og får forståelse for hverandres levemåter og livssyn. Det er viktig at dere anerkjenner og verdsetter barna sine ulike tradisjoner og kulturer. Barna bør få markere sine kulturelle høytider, merkedager og tradisjoner i barnehagen. Alle barn skal få oppleve og lære om samisk matkultur.

Det er viktig at dere tar hensyn til hvert enkelt barns kulturelle bakgrunn, og overholder de regler deres religion og matkultur har når det gjelder mat. Prøv så langt det er mulig at alle barna får servert den samme maten.

I samfunnet vårt er det sosial ulikhet i helse. Levevaner er ulikt fordelt i befolkninger. Barnehagen når de aller fleste barn i Norge og er en viktig arena for helsefremmende arbeid. Gode vaner legges tidlig og barnehagen kan legge til rette for og gi barna gode helsevaner, ved å servere god mat som er viktig for barnas vekst og utvikling.

Spørsmål til refleksjon

  • Hvilke ulike kulturer, religioner og livssyn har vi i vår barnehage?
  • Hvordan sikrer vi at alle barna føler seg som en del av måltidsfellesskapet, uansett deres kulturelle eller religiøse behov?
  • Hvordan vises bredden i ulike mat- og måltidskulturer i våre menyer og planer?
  • Hvordan kan barna få kjennskap til norsk tradisjonsmat og mat knyttet til ulike religioner, livssyn og kulturer?
  • Hvordan feirer vi barnas fødselsdager og høytider i vår barnehage?

Hvordan jobbe med matkultur i barnehagen?

Verdsatt. Hvert barn skal føle seg sett, respektert og verdsatt for sin identitet, kulturelle bakgrunn og familietradisjoner.

Fellesskap. Matkultur påvirkes av ulike faktorer, som samspill mellom mennesker, råvarer, tradisjoner, verdier, forestillinger og ferdigheter.

Åpent sinn. Som voksen er det viktig å vise at det er greit å være annerledes – støtt oppunder den enkelte barns identitet.

Personalets holdninger. Dere voksne bør tenke igjennom og å reflektere over egne holdninger.

Kunnskap. Få kunnskap om kulturene og religionene som er representert hos dere. Finn ut hva barna kan og ikke kan spise, og ta hensyn til det.

Kommunikasjon. Ha god dialog med barnas hjem om deres matkultur. Da vil foreldrene føle seg sett, respektert og godtatt. Husk at foreldre har egne holdninger og verdier i deres livssyn.

Innblikk i tradisjoner. Skaff dere informasjon om hvordan barna og deres familier feirer ulike høytider. Hvilke tradisjoner har familiene som dere kan ta med dere inn i arbeidet med matkultur?

Tilrettelegging. Det er viktig at dere tar hensyn til de matbegrensningene enkelte barn har. De skal ikke føle seg annerledes og utenfor fellesskapet. Legger dere til rette for et mattilbud som fokuserer på fisk, grønnsaker, frukt og belgvekster kan alle spise.

Aktuelle aktiviteter