Matkultur

Matkultur

Feire mangfoldet av kulturer

Matkultur handler om alle de kulturelle og tradisjonelle aspektene som er knyttet til mat og måltider. Det gjelder ikke bare maten vi spiser, men blant annet hvordan vi spiser, hvor vi spiser, med hvem og når vi spiser. Mat er også sterkt knyttet til identitet, religion og livssyn. Gjennom mat- og måltidsaktiviteter kan barna utvikle interesse, respekt og forståelse for likhetene og ulikhetene som finnes i et fellesskap.  

Hvorfor sette fokus på matkultur?

I barnehagen kan vi synliggjøre og feire mangfoldet av kulturer. Og i mange kulturer har mat en viktig rolle i høytider, feiringer og tradisjoner. Når vi legger til rette for å utforske ulike kulturer gjennom mat kan barna bli nysgjerrige på likheter og forskjeller, gjennom et tema som alle har egne erfaringer med. Det er også viktig å legge til rette for at barna kan markere sine kulturelle høytider, merkedager og tradisjoner i barnehagen, og lære om samisk matkultur. 

Hva sier rammeplanen?

Rammeplanen løfter fram at barnehagen skal fremme menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve matglede, matkulturer og at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi barna felles erfaringer og vise hvordan alle kan lære av hverandre. Det skal også fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.

Hvordan jobbe med matkultur i barnehagen?

 • Få barna til å føle seg verdsatt. Hjelp det enkelte barn til å føle seg sett, respektert og verdsatt for sin identitet, kulturelle bakgrunn og familietradisjoner. Legg gjerne til rette for at barna kan fortelle om hva de gjør hjemme, hva og hvordan de spiser. 
 • Ha et åpent sinn. Som voksen er det viktig å vise at det er greit å være annerledes. Støtt opp om det enkelte barns identitet. Prøv gjerne å være bevisst på dine egne holdninger, og reflektér over hvorfor du mener det du gjør.
 • Vær nysgjerrig og oppsøk kunnskap. Få et innblikk i kulturene og religionene som er representert i barnehagen. Oppsøk gjerne informasjon om høytider og tradisjoner i familiene – kanskje dere kan bake noe av dette inn i arbeidet med matkultur?
  Ha en god dialog med hjemmene. Snakk gjerne med foreldre om matkulturen deres, så de føler seg sett, respektert og inkludert.
  Legg til rette. Ta hensyn til eventuelle restriksjoner de enkelte barna har, og unngå at noen føler seg utenfor fellesskapet. I den grad det er mulig bør alle få servert den samme maten. Hvis vi baserer oss på et vegetarisk mattilbud kan de fleste spise det samme.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilke kulturer, religioner og livssyn er representert i barnehagen vår?
 • Hvordan kan vi sikre at alle føler seg som en del av måltidsfellesskapet, uansett kulturelle og religiøse behov?
 • Hvordan gjenspeiler menyene og planene våre bredden av ulike mat- og måltidskulturer? Er det noe vi er god på? Er det noe vi kan bli bedre på?
 • Hvordan kan vi gi barna kjennskap til samisk matkultur?
 • Hvordan markerer vi bursdager og høytider i barnehagen?
 • Hvordan kan vi skape en god dialog med foreldrene rundt matkultur i barnehagen?

Webinar om matkultur og identitet

I dette webinaret kan du lære mer om hva matkultur og identitet handler om og hvordan du kan jobbe med det i barnehagen.

Webinaret holdes av

Eldbjørg Fossgard, professor emeritus ved Høgskulen på Vestlandet

Nathalia Greffel fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Aktuelle aktiviteter