Tema

Måltidsglede, Naturens ressurser, Matkultur, Matmot og Matlaging

Måltidsglede

Måltidet handler om mye mer enn bare maten som spises. Måltidet er et viktig samlingspunkt for barna i hverdagen og kan styrke følelsen av tilhørighet og det å være en del av et fellesskap. Et måltid med fokus på god mat, tilstedeværelse, trivsel og samtaler bidrar til å gi barn og voksne måltidsglede.

Naturens ressurser

Naturen er viktig for alt liv på jorden. Barna skal vokse opp og leve i denne verden og de trenger derfor å få kunnskap om hvorfor det er viktig å ta vare på naturen, og hvordan dette kan gjøres.

Matkultur

Hvilken mat du spiser, hvordan du tilbereder og spiser den er med på å definere din matkultur. Matkultur handler om tradisjonelle og kulturelle aspekter innenfor mat og måltid. Dette er sterkt knyttet til menneskers identitet, religion og livssyn. Gjennom mat- og måltidsaktiviteter kan barna utvikle interesse, respekt og forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.

Matmot

Matmot handler om det å ha mot til å smake på nye og ukjente råvarer, og tørre å eksperimentere med og utforske ulike matvarer. Matmot handler om å hjelpe barna slik at de blir nysgjerrig på maten.

Matlaging

Matlaging er en god pedagogisk aktivitet hvor barna utforsker, mestrer og utvikler erfaringer om hvordan vi lager mat. Begynn enkelt for å skape positive opplevelser for både barn og voksne. Å lage mat gjør at barna blir mer motivert for å smake på maten. I tillegg får de kunnskap om hvor maten kommer fra, hvordan de nyttiggjøre seg av råvarer og hva bærekraftig matlaging innebærer.