Tema

Innholdet i Matjungelen Barnehage er delt inn i fem ulike tema

Måltidsglede

Måltidet handler om mye mer enn bare maten som spises. Måltidet er et viktig samlingspunkt for barna i hverdagen og kan styrke følelsen av tilhørighet og det å være en del av et fellesskap. Et måltid med fokus på god mat, tilstedeværelse, trivsel og samtaler bidrar til å gi barn og voksne måltidsglede.

Måltidsglede
Plommer Matjungelen

Naturens ressurser

Naturen legger grunnlaget for alt liv på jorden. Den kan også skape grunnlaget for mye glede, undring og læring for de små. Ved å sette fokus på naturens ressurser kan vi bidra til at barna får forståelse for hvordan de selv kan være med til å ta vare på naturen.

Matkultur

I barnehagen kan vi synliggjøre og feire mangfoldet av kulturer. Og i mange kulturer har mat en viktig rolle i høytider, feiringer og tradisjoner. Når vi legger til rette for å utforske ulike kulturer gjennom mat kan barna bli nysgjerrige på likheter og forskjeller, gjennom et tema som alle har egne erfaringer med.

Fargerike supper

Matmot

Å ha matmot er det motsatte av å være kresen. Det handler om at barna får mot til å smake på ny og ukjent mat, og tør å eksperimentere med nye råvarer. Målet er å skape interesse og nysgjerrighet for å prøve ny mat. Slik vil barna på sikt ha gode forutsetninger for et næringsrikt og variert kosthold.

Matlaging

Å lære å lage mat som er bra for kroppen og kloden er viktig kunnskap som vi har bruk for hele livet. Matlaging med barn kan også være en god pedagogisk aktivitet hvor barna utforsker, mestrer og utvikler erfaringer. Når barna får være med på å lage maten er det også større sannsynlighet for at de vil smake på – og like maten.

Barn på kjøkkenet