Samarbeidspartnere

Matjungelen er dyrket frem med støtte fra mange dyktige og og engasjerte samarbeidspartnere. Det bærer virkelig frukter at så mange forskjellige aktører er med og løfter med sine ressurser og kompetanse inn i aktivitetsprogrammet.

Finansieringsaktører

Matjungelen er finansiert gjennom et offentlig/privat samarbeid bestående av

Vi er takknemlige for å ha så dyktige bidragsytere med oss i Matjungelen.