Matlaging

La barna få utforske og utvikle erfaringer om hvordan man lager mat

Matlaging er en god pedagogisk aktivitet hvor barna utforsker, mestrer og utvikler erfaringer om hvordan vi lager mat. Begynn enkelt for å skape positive opplevelser for både barn og voksne. Å lage mat gjør at barna blir mer motivert for å smake på maten. I tillegg får de kunnskap om hvor maten kommer fra, hvordan de nyttiggjøre seg av råvarer og hva bærekraftig matlaging innebærer.

Hva er matlaging?

Matlaging handler om å la barna utforske, mestre og utvikle erfaringer og få begynnende kunnskap om hvordan man lager mat. I rammeplan for barnehagen er det løftet fram at barna skal få delta og medvirke i matlaging i barnehagen. Matlagingen skal bidra til deltakelse, samtaler og måltidsglede.

Begynn enkelt og i det små. Ta utgangspunkt i det dere er trygg på å lage, da skapes de gode opplevelsene. Det er viktig at matlagingsaktivitetene tilrettelegges barnas alder og ferdighetsnivå, og at dere voksne er aktive deltakere i matlagingen.

Deltakelse og medvirkning påvirker barnas utvikling av smaker og helsefremmende vaner. På denne måten kan barn få eierskap til maten og opplevelse av matlaging som gøy. Slik kan vi stimulere barna til å bli matglad og matkompetente.

Det oppfordres til at barna medvirker og deltar i forberedelsene og tilberedningene av matrettene. På denne måten kan barna undre seg over, og erfare ulike råvarer og bli kjent med kjøkkenredskaper. Å lære de å måle, veie og telle ingrediensene får barna en praktisk innføring i viktige ferdigheter.

Gi barna kunnskap, erfaringer og ferdigheter om bærekraftig matlaging. Vis de hvordan man nyttiggjør seg av og bruker sesongbaserte og kortreiste matressurser. Og når barna deltar i matlagingen øker sannsynligheten for at de spiser maten. På denne måten kan dere redusere både matsvinn og klimagassutslipp, samtidig som de utvikler matmot.

Det er dere i personalet som har en unik mulighet til å gi barna forståelse for hvor maten kommer fra, samt å fremme gode verdier og holdninger til et bærekraftig samfunn.

Spørsmål til refleksjon

  • Hvordan kan vi jobbe med matlaging både inne og ute i vår barnehage?
  • Hvordan kan vi tilpasse matlagingen etter barnas alder og ferdighets nivå?
  • Hvordan få barna til å delta og medvirke i matlagingen på en god måte?
  • Hvordan kan vi lære barna om hvorfor god hygiene er viktig når vi lager mat?
  • Hvordan skal vi forankre matlaging med barna i vår årsplan?
  • Hvordan kan vi involvere foreldre og foresatte i hva barna lager av mat i barnehagen og hvordan dette gjøres?

Hvordan jobbe med matlaging i barnehagen?

Barns medvirkning. Barna får være med å bestemme hvilke matretter som skal lages, hvordan grønnsakene kuttes og hvordan maten blir servert.

Voksne som er engasjert og tilstedeværende. Barnas opplevelse av matlagingen er det viktigste – vær engasjert, deltakende og tilstede i det barna sier og gjør.

Planlegging og tilrettelegging. Tenk over gjennomføringen av matlagingen med barna. Tilrettelegg slik at alle barn, uansett forutsetning, får bidra i matlagingen.

Hygiene. Ved matlaging er god hygiene viktig. Lær barna følgende: håret i strikk, forkle, vaske hender og ingen hender i nese eller munn.

Regler. Lag regler som gjelder på deres kjøkken. Lær dem videre til barna og repeter reglene jevnlig.

Matlaging ute. Ta med dere matlagingen ut på tur over bål eller stormkjøkken. Begynn enkelt med f.eks. pannekaker på stormkjøkken eller ostesmørbrød over bål.

Kunnskap og ferdigheter. Det er en fordel om du som voksen har god kunnskap om matlaging. Da er det lettere å lære til barna.

Godt utstyr/redskap. Riktig og godt redskap skaper en bedre opplevelse av matlaging sammen med barna. Ha skjærebrett og skarpe kniver tilpasset barna. Pass på at bord og stoler passer barnas høyde.

Tålmodighet. Det tar lengre tid å lage mat sammen med barn. De skal erfare og lære bruken av redskaper. Som voksen må du være tilstede og tålmodig.

Aktuelle aktiviteter