Matmot

Ha mot til å utforske og smake på ny mat

Matmot handler om å hjelpe barna slik at de blir nysgjerrig på maten. Dette vil kunne før til at de spiser mer variert og at de er positiv til å prøve den maten som serveres til ulike måltid. I arbeidet med mat og måltid i barnehagen er det viktig å skape et positivt fokus på eksperimentering og utforsking av mat, og dermed utvikle barnas matmot.

Hva er matmot?

Matmot er et nokså nytt begrep i norsk sammenheng. Begrepet kan sees som en motpol til «kresenhet». Det handler om å ha mot til å; smake på nye og ukjente ting, våge å eksperimentere og håndtere nye råvarer.

Det er viktig at det jobbes med matmot i barnehagene. På sikt er målet at barna skal være nysgjerrige på mat, spise variert og spise den maten som serveres. På denne måten kan barna utvikle evnen til å ta gode kostholdsvalg for seg selv.

Når vi vil styrke barnas matmot er det viktig å bruke tid til å la barna smake, lukte og kjenne på maten. Målet med matmot er å skape interesse og nysgjerrighet hos barna til å prøve ny mat slik at de får et variert og sunt kosthold.

For å klare dette må barna få oppleve mange ulike smaksopplevelser og bli vant til å smake på ulik type mat. Det kan være lurt å servere noe nytt sammen med noe som barna liker og er trygg på.

Tilby gjerne ny mat til de barna som er mest positiv til å prøve nye ting. Dette kan føre til at de andre i gruppen også vil smake. Husk også at dere voksne er viktige rollemodeller i dette arbeidet.

La barna få utforske de ulike kombinasjoner av pålegg, på brødskiven, som de ønsker, for eksempel kaviar og fårepølse eller ost og makrell i tomat. På denne måten finner barna ut, på sine premisser, hva de liker og ikke liker.

Barn som er vant til å smake på mange ulike matvarer blir mer positiv til å prøve nye ting. Dette kan skape gode forutsetninger for at barna utnytter mer av den maten naturen har å by på. Bruk sesongens matvarer. La barna få være med å dyrke, høste og sanke. Barna vil da få mange erfaringer med å smake på ulik mat.

Spørsmål til refleksjon

  • Hvordan kan vi tilpasse menyen slik at den utfordrer barnas matmot, samtidig som de spiser tilstrekkelig og variert?
  • Hvordan kan vi inkludere arbeid med matmot i årsplan/ukeplaner?
  • Hvordan jobber vi for at barna lærer å smake og å sette ord på smaksopplevelsen?
  • Hvordan kan vi jobbe med grønnsaker for at barna skal få lyst til å smake på mange forskjellige typer?
  • Hvordan kan vi jobbe med matmot når barna har med egen matpakke?

Hvordan jobbe med matmot i barnehagen?

Sett av tid og rom til å smake på, og prate om mat. Det tar tid å danne nye vaner. Dette gjelder også vanen med å smake på ting man ikke har smakt før.

Vær tålmodig. Barns matmot kommer ikke av seg selv, det må øves på. La barna få utforske smakene i sitt eget tempo.

Server nye smaker gjentatte ganger. Noen barn vil trenge gjentatte forsøk på å i det hele tatt ta noe nytt i munnen. La dem få en gradvis tilvenning.

Server noe nytt sammen med noe kjent. Dette kan gjøre terskelen for å smake lavere.

La barna eksperimentere. Noen ganger kan vi voksne være raske med å legge begrensninger for hva som smaker godt. Om et barn ønsker å kombinere smaker som mest sannsynlig ikke smaker særlig godt sammen, kan du oppmuntre til å prøve en liten bit, før man fyller en hel tallerken.

La barna medvirke. Barns matmot kan vokse gjennom medvirkning i utarbeidelse av meny, innkjøp, matlaging, dekking av bord, tilbereding og presentasjon.

Tilby varierte smaksopplevelser.

La barna med stort matmot gå foran som gode rollemodeller.

Skap et støttende miljø. Det er viktig at barna opplever oppmuntring i eksperimenteringen av mat. Samtidig er det viktig å sikre dem om at det er greit å ikke smake også. Smaking handler ikke om prestasjon – men om lek og utforsking.

Fellesskap. Gode og trygge rammer rundt måltidet kan styrke fellesskap. Forskning viser at mat smaker bedre når man spiser sammen med andre.

Vær en god rollemodell som voksen. Med riktige holdninger kan barna bli inspirert til å smake nye smaker. Gå foran med et godt forbilde og smak sammen med barna, som kan gjøre barna mindre skeptiske til maten. Unngå å kommentere mat som sunt/usunt. Legge heller vekt på hva som er «smart» og godt for kroppen.

Foreldresamarbeid. Oppfordre foreldre til å variere maten de servere hjemme, og gi barna muligheten til å smake på ukjent mat. Dette kan påvirke danningen av lyst og mot til å smake på råvarer – og utvide «mathorisonten» deres.

Aktuelle aktiviteter