Matmot

Matmot

Mot til å utforske og smake på ny mat

Matmot handler om å hjelpe barna med å bli nysgjerrig på maten, slik at de spiser mer variert og tør å smake på det som serveres. Når vi jobber med mat og måltider i barnehagen er det viktig å ha et positivt fokus på eksperimentering og utforsking av mat, slik at barna kan utvikle matmot.

Hvorfor sette fokus på matmot?

Barnehagen er en ypperlig arena for å jobbe med matmot. Her kan vi gi dem tid til å smake, lukte og kjenne på maten, og vi kan eksponere dem for mange ulike smaksopplevelser, slik at de blir vant til å smake på forskjellige typer mat. Det bidrar til å utvide repertoaret av mat som barna kan glede seg over, samtidig som vi legger til rette for at de kan utvikle gode matvaner og et variert kosthold. Når barna utforsker nye matvarer og øver på å sette ord på hvordan de opplever maten blir de også bedre kjent med seg selv og sitt eget forhold til mat. 

Hva sier rammeplanen?

Arbeid med barnas matmot kan knyttes til rammeplanen hvor det står at personalet skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende sanseopplevelser. Personalet skal også bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kosthold. Barn som har matmot til å prøve nye ting, spiser gjerne mer variert og kan ha gode forutsetninger for å utnytte mer av den maten naturen har å by på, noe som vil være viktig både i et bærekraftperspektiv og i et helseperspektiv.

Hvordan jobbe med matmot i barnehagen?

 • Server nye smaker flere ganger. Noen barn vil trenge flere forsøk på å i det hele tatt ta noe nytt i munnen. Du kan også servere noe nytt sammen med noe kjent, så terskelen for å smake blir lavere.
 • La barna eksperimentere. La barna prøve nye smakskombinasjoner, også de som sannsynligvis ikke smaker særlig godt sammen. Barna kan gjerne prøve en liten bit, før de fyller en hel tallerken. 
 • Skap et støttende miljø. Det er viktig at barna opplever oppmuntring i å utforske ulike matvare. Samtidig er det viktig å forsikre dem om at det er greit å ikke smake eller like maten også. Smaking handler ikke om prestasjon, men om lek og utforsking. Det er også viktig å være tålmodig så barna får øve seg i sitt eget tempo.
 • Vær en god rollemodell. Gå foran med et godt eksempel og smak sammen med barna. Dette kan gjøre barna mindre skeptiske til maten. Barn med mye matmot kan også være rollemodeller, de vil ofte motivere resten av barnagruppen til å prøve nye smaker.
 • Ha et positivt fokus på mat. Unngå å kommentere mat som sunt/usunt, eller å snakke negativt om visse matvarer. Legg heller vekt på hva som er bra for kroppen.
 • Informer foresatte. De aller fleste foresatte ønsker informasjon om barnet sitt. Hvis barnet smaker på nye ting og liker det, er dette nyttig for foresatte å vite om. Slik kan de bygge videre på arbeidet dere gjør i barnehagen.

Refleksjonsspørsmål

 • Hva er vi allerede gode på når det kommer til å utvikle barnas matmot?
 • Hvordan kan vi hjelpe barna med å øve seg på å smake på nye matvarer?
 • Hvordan kan vi hjelpe barna med å øve seg på å sette ord på smaksopplevelsen?
 • Hvordan kan vi jobbe med matmot når barna har med egen matpakke?
 • Hvordan kan vi inkludere arbeid med matmot i årsplaner og ukesplaner?
 • Hvordan kan vi tilpasse menyen slik at den utfordrer barnas matmot, samtidig som de spiser tilstrekkelig og variert?

Webinar om matmot

I dette webinaret kan du lære mer om matmot, barns smaksutvikling og de ulike fasene, samt hvordan dere kan jobbe med dette i barnegruppen.

PROGRAM

 • Introduksjon v/Nathalia Greffel
 • Hvordan får barn til å tørre å smake? v/Siril Alm
 • Svar på spørsmål fra deltakere

Aktuelle aktiviteter