Om Matjungelen

Matjungelen er et gratis aktivitetsprogram hvor barn kan leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden. 

Matjungelen Barnehage inneholder en verktøykasse for personalet, aktivitetsopplegg for barna og oppskrifter til bruk i barnehagen. Innholdet er i tråd med Helsedirektoratets kostråd og forankret i Rammeplan for barnehagen og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Alt er tilgjengelig digitalt.

En jungel av aktiviteter

Matjungelen bugner av lekne aktiviteter. Her kan barna få mulighet til å være kreative på kjøkkenet, utforske nye råvarer, bli kjent med nye smaker og lære mer om et næringsrikt og bærekraftig kosthold.

Det er de voksne i barnehagen som planlegger og setter i gang aktivitetene i Matjungelen, sammen med barna. Aktivitetene er lekpreget og fleksible, og dekker områder som matkultur, måltidsglede, matmot, naturens ressurser og matlaging.

Granateple

Hvordan komme i gang?

Det koster ingenting å delta i prosjektet. Det er barnehagestyrer som melder på barnehagen, og påmeldingen ligger til enhver tid tilgjengelig på nettsiden.  Alt innholdet ligger åpent men ved å melde seg på får barnehagene sesongbaserte e-poster med inspirasjon og tips til hvordan de kan bruke innholdet, samt dedikert oppfølging fra Matjungelen. Det stilles ingen krav til barnehagen selv om de er påmeldt og innholdet kan brukes som de selv ønsker.

Matjungelen er et ledd i oppfølging av nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Innholdet i Matjungelen er kunnskapsbasert, og er laget med utgangspunkt i Helsedirektoratets kostråd, Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skole og SFO og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Gi barn en matglad fremtid

Matjungelen har som formål å skape engasjement og nysgjerrighet rundt matens betydning for helse og miljø for barn i barnehagen. Med Matjungelen får barna oppdage en jungel av mat, de får rom til å utforske ulike råvarer og smaker, og oppleve matglede i fellesskap.

Det er viktig at barna får medvirke og bli hørt i saker som omhandler deres hverdag og deres fremtid. Og barnas engasjement for mat og miljø smitter raskt over på andre. Derfor er det et langsiktig mål i Matjungelen at barna også kan påvirke andre rundt seg i positiv retning, til å ta bedre matvalg for kroppen og kloden. 

Et prosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet

Matjungelen Barnehage er en del av konseptet Matjungelen, som er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Matjungelen Barnehage er utviklet av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Folkelig AS og med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Tilbudet er et ledd i oppfølging av Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL MATJUNGELEN?

 

Ta kontakt med oss på post@matjungelen.no