Måltidsglede

Måltidsglede

Skap måltidsglede i fellesskap

Måltidsglede handler blant annet om atmosfæren rundt måltidet. Dagene i barnehagen kan ofte være travle, og måltidene er derfor viktige samlingspunkter for barna. Et måltid handler ikke bare om å bli mett, måltidet kan også være en sosial og pedagogisk arena, hvor barna kan kjenne på mestring og føle seg som en del av fellesskapet.

Hvorfor sette fokus på måltidsglede?

Måltidet handler om så mye mer enn bare maten som spises. Det handler om tilhørighet til fellesskapet, gode smaksopplevelser, trygge og forutsigbare rammer og et godt og variert kosthold. Måltidet kan gi plass til gode samtaler, diskusjoner og fortellinger. Som voksne kan vi være aktive og bevisste rollemodeller, skape gode samtaler og inkludere alle barna rundt bordet. Måltidet er også en ypperlig arena for å utforske og forstå egen og andres kultur og identitet. 

Hva sier rammeplanen?

I rammeplan for barnehagen, under «kropp, bevegelse, mat og helse», trekkes det frem at personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.

Hvordan jobbe med måltidsglede i barnehagen?

 • Skap et godt fellesskap. Når det er god stemning og ro rundt måltidene, fremmes følelsen av måltidsglede og fellesskap. Her er det viktig at vi voksne deltar aktivt og er rollemodeller som kan vise barna hvordan vi inkluderer alle i fellesskapet.
 • Skap gode rammer og et godt spisemiljø. Sørg for at måltidet har gode og tydelige rammer som skaper matro, samspill og dialog rundt bordet. Tenk gjerne over hvordan vi kan plassere bord og stoler for å lage et hyggelig spisemiljø som fremmer måltidsglede.
 • Sett av god tid. Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen anbefaler å sette av minst en halv time til spisetid. Da får barna ro til å spise, og tid til å spise seg god og mett.
 • La barna medvirke. Det kan bidra til matglede dersom barna får medvirke i matlaging, servering, dekking og rydding av bordet.
 • Anerkjenn kulturelle forskjeller. Å vise at vi anerkjenner alle barns identitet og matkultur kan være med på å fremme inkludering i fellesskapet, og å fremme aksept og nysgjerrighet for andre kulturer og mennesker. Maten er et fint utgangspunkt for å snakke om likheter og forskjeller, for mat er noe vi alle har erfaring med.

Refleksjonsspørsmål

 • Hva ønsker vi å fokusere på i måltidene i vår barnehage?
 • Hva innebærer måltidsglede for meg?
 • Hvilke gode måltidsminner har jeg selv fra barndommen?
 • Hva er min rolle som voksen i måltidet?
 • Hvordan kan vi ivareta ro under måltidet, samtidig som vi legger til rette for hyggelige samtaler?
 • Hvordan kan vi legge til rette for at alle barn, uansett bakgrunn og behov, føler seg inkludert i måltidene?

Webinar om pedagogisk arbeid med mat og måltid

I dette webinaret lærer du mer om hvordan måltidet kan brukes som en pedagogisk arena og hvorfor det er viktig.

Webinaret holdes av

Eva Rustad de Brisis fra Helsedirektoratet

Nathalia Greffel fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Aktuelle aktiviteter