Måltidsglede

Tilstedeværelse, trivsel, fellesskap og samtaler bidrar til å gi barn og voksne måltidsglede

Måltidsglede handler om hvordan atmosfæren rundt måltidet er. Måltidene er viktige samlingspunkt for barna gjennom en ellers travel dag i barnehagen. Måltidet er en sosial og kulturell arena, hvor barna kan oppleve mestring og få tilhørighet til fellesskapet.

Hva er måltidsglede?

Måltidet handler om mye mer enn bare maten som spises. Måltidet er et viktig samlingspunkt for barna i hverdagen og kan styrke følelsen av tilhørighet og det å være en del av et fellesskap. Et sunt kosthold og gode smaksopplevelser er viktig for både små og store, men barnehagemåltidet handler om mer enn bare maten.

Måltidet er en arena hvor barna skaper gode dialoger seg imellom og mellom barn – voksen. Under et måltid foregår det fortelling, samtale og diskusjon. At alle tilsette er aktive og bevisste rollemodeller, er av betydning for å skape de gode samtalene og inkludere alle barna rundt matbordet. Her utvikler barna fellesskapet sammen. Dette fellesskapet dannes av gode rammer og deltakende voksne.

Måltidet er også en arena for å utforske og forstå egen og andres kultur og identitet. Ved å snakke om hvilke mat vi spiser i vår hverdag og under de ulike høytidene, både i Norge og i andre land, lærer barna om andre religioner og tradisjoner og kan utvikle interesse, forståelse og respekt for egen og andres tradisjoner og kultur.

Refleksjonsspørsmål

  • Hva betyr måltidsglede for deg?
  • Har dere gode minner fra oppveksten som er skapt rundt måltidet?
  • Hva ønsker vi å fokusere på rundt måltidet?
  • Hvordan er vår rolle som voksen rundt måltidet?
  • Hvordan kan vi ivareta ro under måltidet samtidig som vi legger til rette for hyggelige samtaler?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for at alle barn, uansett behov, ikke føler utenforskap under måltidene?

Hvordan jobbe med måltidsglede i barnehagen?

Skap et godt fellesskap. God stemning og ro rundt måltider vil kunne gi barna følelsen av måltidsglede og fellesskap.

Voksendeltakelse. Du som voksen er rollemodell ovenfor barna. Hvordan dere oppfører dere rundt matbordet påvirker barna. Vær derfor et forbilde og vis hvordan man skaper et godt fellesskap rundt måltidet. Voksne bør spise sammen med barna.

Gode rammer. Sørg for at dere har gode og tydelige rammer som skaper matro, godt samspill og gode dialoger rundt måltidet.

Ha god tid. Det er anbefalt å sette av 30 minutter til spisetid. Da får barna ro og muligheten til å bli mett.

Barna får medvirke. Dere kan styrke måltidsgleden ved å la barna medvirke i matlaging, servering, dekking og rydding av bordet.

Kulturelle forskjeller. Sett lys på barnas matkultur, uansett etnisk bakgrunn. Å vise at dere anerkjenner alle barns identitet kan være med å fremme fellesskapet, men fremmer også toleransen for andre kulturer og mennesker.

Spisemiljø. Se hvordan dere kan plassere bord og stoler for å lage et godt spisemiljø. Bli også enige om barna skal ha faste plasser ved bordet.

Aktuelle aktiviteter