HØYTIDSMÅLTIDER

HØYTIDSMÅLTIDER

Bilder aktivitetssidene MJ BHG (11)

La barna utforske høytidsmåltider!

Hva er det som skiller et høytidsmåltid fra andre måltider vi har i hverdagen? Er det maten vi spiser, hvordan bordet er dekket eller måten maten blir servert på? Kanskje er det en kombinasjon av disse, eller det kan være noe helt annet. Ved å ha et høytidsmåltid i barnehagen, kan dere sammen med barna reflektere rundt måltidets rolle i ulike høytider.

FORMÅL

Målet med denne aktiviteten er å gi barna erfaringer med ulike matkulturer og tradisjoner og reflektere over hva slags plass måltidene har i ulike høytider og kulturer. Et høytidsmåltid er et godt utgangspunkt for å reflektere rundt ulike matkultur og -tradisjoner sammen med barna. 

HVA SIER RAMMEPLANEN?

Barna skal få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid, og barnehagen skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Personalet skal også gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner, og bidra til at barna opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Forberedelser

 • Snakk sammen om aktiviteten i personalgruppen. Tenk over hvilke fasiliteter og kapasitet dere har og hvor mye tid dere vil bruke.
 • Snakk med barna om aktiviteten og la de være med å bestemme hva som skal lages, og hvordan måltidet skal gjennomføres. Skal noen være vertskap, og vil dere invitere andre enn de i barnehagen, f.eks. foreldre, besteforeldre eller de på et aldershjem i nærheten? Skal dere ha et langbord eller buffet? 

 

Gjennomføring

 • Dere kan gjennomføre aktiviteten på ulike måter. Her er to eksempler: 
 • La barna få oppgaver tilpasset sin alder. De yngste kan lage pynten til bordet, mens de eldre barna er med å bestemme hva som skal lages og serveres, og kan være med i tilberedningen av måltidet. 
 • Alle barna er med både på å lage pynt, bestemme hva som skal lages og serveres på julebordet, påskelunsjen eller det høytidsmåltidet dere har valgt, og deltar i tilberedningen av måltidet. 

Ta dere gjerne god tid til å lage pynten i forkant av høytidsmåltidet. Det kan være å lage påskekyllinger, tørke og presse løv på høsten, eller lage julepynt som bordet kan pyntes med. 

 

Samtale med barna

Før og under aktiviteten kan dere snakke med barna om høytiden dere skal markere, høytidsmåltider og de råvarene dere skal bruke i måltidet.

 • Hva er forskjellen på et hverdagsmåltid og et høytidsmåltid?
 • Hvilke høytider pleier dere å markere?
 • Hvilken rolle spiller mat og måltid i ulike høytider og tradisjoner? Er det for eksempel noe spesielt dere vanligvis spiser til jul, påsken eller på høsten? 
 • Hvordan kan mat og måltider bidra til fellesskapsfølelse?
 • Hvorfor er tradisjonell julemat forskjellig i ulike deler av landet og i ulike land?
 • Hva vil det si å være vertskap og gjest?

Aldersgruppe: 1-6 år

Utstyr

Hvilket utstyr dere trenger, avhenger av hvilket høytidsmåltid dere skal ha. Er det et julebord med buffet? En påskelunsj? Skal dere markere Id, samisk nasjonaldag, eller ha en sommerfest? 

Felles for alle høytidsmåltider er likevel at vi gjerne bruker tid til å pynte bordet. Hva passer best til måltidet, fasilitetene og barnegruppen? Har dere pynt liggende, eller vil dere lage noe sammen som bordet kan pyntes med? Her kommer en kort huskeliste:

 • Pynt (eventuelt utstyr til å lage pynt)
 • Kjøkkenutstyr og fasiliteter til retten(e) dere skal lage
 • Matvarer til retten(e) dere skal lage
 • Bord og stoler til alle som skal spise
 • Servise nok til alle som skal spise

Tips

 • Bruk kunnskapen og kompetansen som finnes i personalet, og involver gjerne foresatte i prosjektet. Har noen tradisjoner i sin familie som de kunne tenke seg å fortelle om? Kanskje er det en foresatt som er skikkelig god på å lage tradisjonsmat fra sin kultur som kan dele dette?
 • Tenk bærekraftig når dere lager bordpynt. Har dere materialer som kan gjenbrukes? Eventuelt fine steiner, pinner, kongler eller løv? Eksempelvis kan dere lage julenisser av kongler. Her er det bare å slippe fantasien løs!
 • Lag en buffet i barnehøyde. Da når alle det de vil ha, og det kan bidra til enda større eierskap for barna.
 • Se webinar om matkultur og identitet med professor emeritus Eldbjørg Fossgård ved Høgskolen på Vestlandet.