KAFÉ

KAFÉ

Måltidet er en stor del av barnehagehverdagen, ofte med de samme innarbeidede vanene og rutinene. Men måltidet er også en god pedagogisk hverdagsaktivitet som kan gjennomføres på mange ulike måter. Kafé kan være et spennende konsept som dere kan la barna få utforske og medvirke i til å bli en del av måltidet.

Formål

Barnehagene skal sørge for at alle barn opplever og utvikler matglede ved å legge til rette for måltider som bidrar til deltakelse, samtale og fellesskapsfølelse. Måltidet er en pedagogisk arena som har stor betydning for det sosiale og kulturelle, hvor barna kan gi uttrykk for sitt syn og får medvirke inn i mat- og måltidsaktivitetene.

Formålet med aktiviteten er å gjennomføre måltidet på en ny måte, som kan bidra til barna skaper glede, tilhørighet og trivsel i fellesskapet. Med gode måltidsopplevelser kan barnas kostholdsvaner styrkes – så vel som deres helse med redusert forekomst av livsstilssykdommer.

Forberedelse

Før dere setter i gang aktiviteten må dere gjøre noen avklaringer i barnegruppen. Barna får medvirke når det gjelder i bestemmelsen av hvem som har ansvar for hva – for eksempel hvem skal servere maten, ta imot bestilling og hvem som er kokk.

Dere må bli enige om hvordan maten skal bestilles: går barna til disken og bestiller, eller går servitørene til bordene og tar imot bestillingen?

Tenk igjennom hvilke utseende spisemiljøet deres skal ha. Hvordan skal bordene plasseres: langbord, hestesko, gruppebord osv? Ønsker dere å ha skilt, kostymer og menyer med bilder av matrettene kan barna være med og ordne dette.

La barna få komme med sine innspill til hvordan dere pynter og dekorerer rommet og bordene. Lag i stand kaféen sammen med barna, med utgangspunkt i avklaringene samt innspillene deres.

Gjennomføring

Barna som er «gjester» setter seg ved bordene. Dere velger om de har faste plasser, eller får sitte der de vil. Dere kan gjennomføre aktiviteten på to ulike måter – gjør det som passer best for deres barn og forutsetninger:

 • Barna som er «servitører» går til bordet og tar bestillingen fra barna. Bestillingen går tilbake til barna som er «kokker» og som står bak disken. De smører brødskivene og lager i stand maten på fatet som er bestilt. «Servitørene» tar fatet med tilbake til barna som bestilte maten.
 • Hvert barn går frem til disken og bestiller sin egen mat, og får det servert der. «Kokkene» bak disken ordner bestillingen til barna, og gir fatet tilbake.

Uansett hvilken gjennomføring dere velger så husk å ha god organisering, slik at det ikke blir for mye kø. Barna trenger at dere voksne har en hjelpende hånd gjennom hele aktiviteten.

Hold på helt til barna er mette. Her må dere beregne god tid til måltidet, minst 30. minutter.

Samtale med barna

Det er gode muligheter for å skape reflekterende samtaler rundt bordet. Hør og observer hva barna snakker om og hva som fanger deres nysgjerrighet rundt konseptet kafé.

 • Vet dere hva kafé egentlig er?
 • Har dere vært på kafé før? Hvordan var det?
 • Hva er forskjellene på kaféen i byen og den vi har i barnehagen?

Variasjon og videreføring

Sammen kan dere finne ut hvordan kaféene ser ut i deres nærmiljø; er det noen likheter og forskjeller?

Har dere barn med annen kulturell bakgrunn, prøv å finn ut hvordan kafé er i deres land. Snakk med barnas foreldre, som kan hjelpe med å fortelle hvordan det er. På denne måten kan dere finne ut om kafé er annerledes i Norge og hva som eventuelt er ulikt. Kanskje dere kan ta med elementer fra kaféer fra andre land inn i barnehagens kafé?

Varier hva dere serverer i kaféen med utgangspunkt i varmretter, supper, gjærbakst, tradisjonelle retter fra barnegruppens mangfold, smørbrød osv. La barna få komme med ideer og medvirke til hva som serveres i kaféen.

Lag gjerne invitasjoner hvor dere inviterer foreldrene til å komme på kaféen deres. Barna tar ansvar for serveringen og bestillingen, med en hjelpende hånd fra de voksne. Her får barna vist frem kaféen sin og foreldrene får innblikk i barnas barnehagehverdag.

Aldersgruppe: 1-6 år

Utstyr

Her bruker dere det utstyret dere trenger for å lage i stand et måltid i barnehagen:

 • Brødskiver/knekkebrød/rundstykker
 • Ulikt pålegg
 • Grønnsaker/frukt
 • Bord til disk
 • Fat, bestikk, kopp
 • Det dere vil ha til å pynte bordene med; duk, blomster, servietter osv.

Tips

 • La barna finne et navn til kaféen. Ha idemyldring sammen og bli enig i fellesskap.
 • Om det er barn som ikke har vært på kafé før, se om dere finner filmer og bilder av kafé på internett, slik at barna får se hvordan det er på kafé. – Les mer her; Måltidet i lys av identitet og kultur