MATENS OPPRINNELSE

MATENS OPPRINNELSE

Barna trenger å lære hvor maten de spiser kommer fra, og hva den er laget av. Vet barna for eksempel at skinken de spiser på brødskiven hver dag kommer fra rumpen til grisen? Eller at melken brukes til å lage smør, yoghurt og ost? Tar dere dette med dere inn i måltidene og snakker med barna om det får de innblikk i og begynnende kunnskap om matens opprinnelse.

Formål

Det løftes frem at barn som introduseres for temaer, materialer og fenomener om matens opprinnelse kan øke sin nysgjerrighet og undring over hvor maten opprinnelig kommer fra.

Formålet med denne aktiviteten er å gi barna en mer forståelse for hva de faktisk spiser. Dette ved at de får en innsikt i matvareproduksjonen og veien fra mat til måltid. Kanskje dette kan gjøre barna mer bevist på helse, miljø, forbruk og hvordan samfunnet fungerer?

Forberedelser

Tilbered det vanlige smøremåltidet dere har i barnehagen med utgangspunktet i det pålegget dere pleier å servere. Og finn frem de lekedyrene dere har tilgjengelig.

Det kan være bra om dere har litt kunnskap om de ulike påleggene – hvor kommer det fra, hva er det laget av og hvordan lages det. Om ikke kan dere, sammen med barna, dykke etter denne kunnskapen.

Gjennomføring

Aktiviteten kan dere gjennomføre på ulike måter, og dere finner det som passer deres barnegruppe – ut fra alder og forutsetninger.

 • Dere kan sette dyrene oppå det pålegget det er laget av, f. eks. sett grisen på skinken og kuen på osten.
 • Kategoriser påleggene etter hva de er laget av. Melkeprodukter som ost, yoghurt og melk settes sammen med dyrefiguren av ku.
 • Eller sett dyrene langs en rekke på bordet. Under måltidet kan dere skape reflekterende samtaler om matens opprinnelse sammen med barna – Hva er påleggene laget av? Deretter setter dere figuren der den hører hjemme.

Samtale med barna

Under måltidet er det god mulighet til å undre videre på hvordan pålegg blir laget, og av hva.

 • Hva tror dere påleggene er laget av? Er noen pålegg laget av flere dyr?
 • Hvordan tror dere pålegg lages?
 • Har dere andre forslag på hva pålegg som lages av ku?
 • Hvilket pålegg pleier dere å ha hjemme? Hva er disse laget av?
 • Hva er favorittpålegget deres?

Variasjon og videreføring

Dere kan sammen finne ut hvordan påleggene blir laget. Har dere mulighet til å lage noe selv? For eksempel kremost, smør, lammerull eller fiskekaker.

Snakk med barna om hvilket land de ulike råvarene og de ulike matproduktene kommer fra. Hvor langt reiser bananene? hvordan vokser bananene? La barna sammen med dere voksne undre seg over hvorfor det er noen råvarer vi ikke kan dyrke i Norge, samt hvorfor det er viktig at vi kjøper norske produkter. På denne måten får barna en mulighet til å tilegne seg kunnskap om bærekraft.

For å gi foreldre innblikk i hva dere fokuserer på i barnehagen om dagen, kan dere lage en oversikts plakat over hvilket pålegg som er laget av hvilket dyr. På denne måten kan barna vise foreldrene i levering- og hentesituasjonen. Dette kan gi gode samtaler om matens opprinnelse.

Om dere ønsker kan dere ha øynene på et dyr om gangen. Finn ut sammen hvilke pålegg som kommer av dette dyret. Snakk om dyret og gjerne la måltidet bestå av matvarer som er laget av dette dyret. For eksempel kan dere ta frem figuren av en fisk når dere spiser fiskekaker eller andre fiskeprodukter. Slik kan barna få kjennskap til at de liker fisk, og får kunnskap om at fiskekaker, fiskepinner og fiskepudding blant annet er laget av fisk.

Aldersgruppe: 1-6 år

Utstyr

 • Utstyr til et smøremåltid
 • Pålegg laget av ulike dyr/råvarer
 • Forskjellige lekedyr

Tips:

 • Denne aktiviteten passer i kombinasjon med «se hva det kan bli – nøtter» og «barnas egne kremoster»
 • Om dere har en bondegård i nærmiljøet kan dere vurdere å besøke denne. Høre om bonden har mulighet til å vise frem dyrene og fortelle om dyrene – hvordan de tar vare på dem og hva de brukes til.