Bærekraftig barnehage

Bærekraftig barnehage

For å skape en bærekraftig fremtid er det viktig at det fokuseres på bærekraftig utvikling i barnehagehverdagen. Dette bidrar til at barna får en begynnende forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Gå foran med gode verdier og holdninger slik barna får kunnskap og forståelse for hvorfor og hvordan vi tar vare på jorden, naturen og det biologiske mangfoldet. La barna få muligheten til å skape tilhørighet til naturen og se dens verdi ved å gi dem erfaringer og opplevelser i naturen.

Hvorfor bærekraftig fokus?

Bærekraftig utvikling er en del av verdigrunnlaget til barnehagen (jf. Rammeplan for barnehagen). Det handler om hvordan vi i dag kan leve og dekke våre behov, uten å ødelegge for de som kommer etter oss. Gjennom opplevelser, erfaringer og kunnskap skal barna utvikle respekt for naturen og få en forståelse for hvordan de kan ivareta både mennesker, natur og kloden. Da trenger de gode rollemodeller med kunnskap om bærekraftig verdier og holdninger, og som viser hvordan dette gjøres.

Det er viktig at barna får en tilhørighet til naturen. De trenger å utforske og erfare naturen med egne sanser på sin egen måte. De trenger også å ha tilstedeværende og engasjerte voksne som gjør dette sammen med dem. På denne måten lærer barna om naturen og det biologiske mangfoldet, og får en begynnende forståelse for hvorfor dette må tas vare på. Å ta vare på det biologiske mangfoldet handler om å ta vare på planter og dyr og deres leveområder. Dette mangfoldet har en viktig verdi for oss mennesker, men det har også en egenverdi. Barna bør derfor få tidlig lærdom om hvordan man kan ta vare på dette mangfoldet og samspillet i naturen.

Barn blir ofte lett engasjert i det som fokuseres på i barnehagen. Med fokuset på bærekraft i barnehagen kan barna bli gode hjelpere for både mennesker og natur. Barna kan blant annet lære om og erfare hvorfor og hvordan vi sorterer avfall, og dermed være med å redusere forsøpling i naturen. På denne måten bidrar barna positivt til å redusere klimaendringene og til å ta vare på naturen.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilke holdninger og verdier har vi om bærekraftig utvikling?
 • På hvilken måte kan vi bli mer bevisste på bærekraftig tiltak i vår barnehage?
 • Hvordan kan vi jobbe med bærekraft i vår barnehage, og engasjere barna?
 • Hva må til for at vi skal tilegne oss mer kunnskap om bærekraft?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere matavfallet i vår barnehage?
 • Hvordan kan vi engasjere foreldrene i arbeidet med bærekraftig utvikling?
Purreløk

Bærekraftig kosthold

De nasjonale retningslinjene for mat og måltid i barnehagen anbefaler at barnas måltidstilbud er helsefremmende og bærekraftig. Et helsefremmende kosthold er i mange sammenhenger også et bærekraftig kosthold. Det handler om å spise de matvarene som belaster miljøet i mindre grad. Mattilbudet til barna bør dermed bestå av:

 • Grønnsaker, frukt og bær
 • Grove kornprodukter
 • Sjømat
 • Redusert inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt

Bruk mest sesongbaserte og kortreiste råvarer, da dette gir et mindre klimaavtrykk.

Tips til hvordan dere kan bli en mer bærekraftig barnehage

 • Ha en kjøttfri dag med plantebaserte matoppskrifter
 • Reduser matavfallet
 • Ha restedager hvor dere går igjennom kjøle- og fryseskap
 • Dyrk egne grønnsaker, frukt og bær
 • Plukk råvarer i naturen
 • Bruk kortreiste og sesongbaserte matvarer
 • Unngå bruk av engangsartikler
 • Reduser bruken av plast
 • Plukk avfall i nærmiljøet
 • Oppfordre foreldre og ansatte til å gå, sykle eller bruke kollektivtilbud til og fra barnehagen