Bærekraftig barnehage

Bærekraftig barnehage

En bærekraftig fremtid kan begynne i barnehagen

Barnehagen er en fantastisk arena for å sette fokus på bærekraftig utvikling. Gjennom konkrete og hverdagsnære aktiviteter kan vi hjelpe barna med å utvikle respekt for naturen og en forståelse for hvordan de kan ta vare på både mennesker og natur.

Varighet: 45 minutter

Mål: Få en forståelse for hvorfor og hvordan barnehagen kan sette fokus på naturens ressurser og bærekraftig kosthold i hverdagen.

Hvordan skal jeg bruke denne presentasjonen?

  • Som en del av et team- eller personalmøte med fokus på bærekraft
  • Som en del av en større faglig samling eller planleggingsdag med fokus på bærekraft i barnehagen