Bra mat for små kropper

Bra mat for små kropper

Hva skal barna spise?

Gode matvaner legges i oppveksten. Nesten alle barn i Norge går i barnehage, og spiser flere av dagens måltider i barnehagen. Barnas matvaner blir altså i står grad formet av måltidene i barnehagen. Dette betyr at barnehagen står i en unik posisjon til å påvirke barns fremtidige matvaner positivt!

Denne presentasjonen gir en introduksjon til Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen og hvordan denne henger sammen med rammeplanen. I tillegg inneholder den tips og inspirasjon til å jobbe med matmot, og øve på å smake på ny mat, sammen med barna.

Varighet: Ca 45 minutter

Mål: Få oppdatert kunnskap om råd og retningslinjer som gjelder for mat og måltidsarbeidet i barnehagen, og en felles forståelse for hva som er bra mat for barn. I tillegg få inspirasjon til hvordan vi kan hjelpe barna med å øve på matmotet, og lære å like mer av den maten som er bra for oss å spise.

Hvordan skal jeg bruke denne presentasjonen?

  • Som en del av et team- eller personalemøte med fokus på mat og måltider
  • Som en del av et team- eller personalmøte med fokus på matmot
  • Som individuell kompetanseheving, for eksempel for matansvarlig som trenger en kjapp oppfrisking av hva som er bra mat i barnehagen.