Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

Barna tilbringer mye av barndomstiden sin i barnehagen, og derfor er det viktig at samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet er godt ivaretatt. Foreldrene skal føle seg trygg på at deres barn trives og utvikler seg i barnehagehverdagen, og at barnehagen alltid har barnas beste som mål. Foreldre skal få uttrykke sine synspunkter på mat- og måltidstilbudet barna får i barnehagen og medvirke i dette. Barnehagen skal ta hensyn til og ivareta dette inn i sitt pedagogiske arbeid med mat og måltid.

Hvordan skape et godt foreldresamarbeid?

Samarbeidet mellom hjem og barnehage er viktig for barnas trivsel og utvikling i barnehagehverdagen. Mat og måltid er en stor del av barnas hverdag både hjemme og i barnehagen, og mange foreldre er opptatt av dette.

Involvere foreldrene tidlig i arbeidet med mat og måltid i barnehagen, både på individ- og gruppenivå. God dialog med foreldrene er viktig. Tilrettelegg for å kunne ha gode diskusjoner sammen rundt temaet mat og måltid. Trygg foreldrene på at maten barna får servert er trygg og basert på Helsedirektoratets kostråd. Forsøk å bygge bro mellom det barna er vant med hjemme og det som blir gjort i barnehagen. På denne måten kan samarbeidet styrkes.

Bruk gjerne mat og måltid som tema på foreldremøter og som tema på SU-møtene. Her på nettsiden til Matjungelen finner dere ulikt material som kan brukes til dette. Inviter gjerne foreldrene til å delta i noen av aktivitetene dere vil gjøre sammen med barna. Foreldrene kan også komme med forslag til aktiviteter de ønsker å gjøre, basert på sine mattradisjoner eller kulturer.

Vis gjerne til oppskriftene i Matjungelen barnehage slik at foreldrene får innblikk i hva barna får servert i barnehagen. En del foreldre synes det er vanskelig å få barna til å spise variert mat hjemme. Del oppskrifter på mat som barna har vært med å lage og spise, slik foreldrene kan lage dette sammen med barna hjemme. Å hjelpe foreldrene med å få barna til å spise mer variert kan hjelpe mot eventuelle bekymringer når det kommer til kresenhet.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan involverer vi foreldrene i vårt arbeid med mat og måltid i barnehagen?
  • Hvordan samarbeider vi med foreldrene som har ulike kulturelle eller religiøse behov?
  • Hvordan kan vi som barnehage bruke mat som døråpner til et godt foreldresamarbeid og til at foreldrene i vår barnehage kan bli kjent med hverandre?
Purreløk

Forslag som kan bidra til å bygge bro mellom hjem og barnehage

  • Skap god dialog ved å møte foreldrene med forståelse og respekt
  • Gi informasjon til foreldrene om hvordan dere jobber med mat og måltid
  • Vis bilder eller små filmer til foreldrene av aktiviteter og måltider som gjennomføres i barnehagen
  • Heng opp bilde, og eventuelt oppskrift, på dagens rett. På denne måten kan foreldrene snakke med barna om hva de har spist eller laget.
  • Del ut oppskrifter til foreldrene, enten i garderoben eller send dem lenke til oppskriftene
  • La dere inspirere av foreldrene ved å spørre om forslag til matretter dere kan lage
  • Finn ut hva barnas livrett hjemme er