Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

På lag med foreldrene i mat og måltidsarbeidet

Barna tilbringer mye av barndomstiden sin i barnehagen, og derfor er det viktig at samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet er godt ivaretatt. Mat og måltider er et emne som kan vekke engasjement hos mange foreldre. Det kan være både motiverende og styrkende når man håndterer det på en god måte!

Denne presentasjonen kommer nærmere inn på hvorfor og hvordan man kan involvere foreldrene i barnehagens arbeid med mat og måltider. Dessuten oppfordrer den til refleksjon rundt muligheter og utfordringer som kan ligge i foreldresamarbeidet.

Varighet: ca. 45 minutter

Mål: Tilrettelegge for god foreldredialog rundt temaet mat og måltid, og styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Hvordan skal jeg bruke denne presentasjonen?

  • Som en del av et team- eller personalmøte med fokus på foreldresamarbeid
  • Som en del av et team- eller personalmøte om Matjungelen, for å sette fokus på hvordan dere kan involvere foreldrene i dette arbeidet