Matlaging på tur

Matlaging på tur

La barna oppleve gleden av å lage mat i naturen

Når barna får oppleve et mangfold av naturopplevelser, øker tilhørigheten deres til naturen. En av aktivitetene som ofte er et stort høydepunkt i barnehagehverdagen, er det å lage mat utendørs! Barna får både lærdom og glede av å lage mat på bål eller stormkjøkken.

Denne presentasjonen serverer altså utendørs matlaging – både med solid faglig forankring og konkrete tips til forberedelser.

Varighet: 45 minutter

Mål: Få en forståelse av hvorfor og hvordan man kan lage mat på tur med barnehagebarn, og hvordan dette kan knyttes til rammeplanen.

Hvordan skal jeg bruke denne presentasjonen?

  • Som en del av et team- eller personalemøte med fokus på tur og turmat
  • Som forberedelser til å komme i gang med matlaging på tur