Matlaging på tur

Matlaging på tur

Barna må få oppleve følelsen av å være i og bruke naturen. Barnehagen skal gi barna et mangfold av naturopplevelser, slik de får erfaringer som gir dem gleden av naturen og får en tilhørighet til den. En av opplevelsene som ofte er et stort høydepunkt på tur, som barna får mye lærdom og glede av, er matlaging på bål eller stormkjøkken.

Hvorfor matlaging på tur?

Matlaging på tur er en sosial og kulturell arena hvor barna får innblikk i og opplever matkultur og matglede, og ikke minst er det spennende. Barnehagene skal, ifølge rammeplan for barnehagen, sørge for at måltid og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtale og fellesskapsfølelse hos barna.

Ved å gjennomføre matlaging på tur, enten på bål eller stormkjøkken, kan bidra til å øke barnas trivsel, sosiale velvære og psykiske helse. Erfaringer og opplevelser av gleden barna får ved friluftsliv, kan gi dem et utvidet perspektiv på naturen, og at de føler en tilknytning til den. Dette kan bidra til at barna legger et godt grunnlag for livet sitt – både i dag og i fremtiden. De får utviklet evnen til å være medmenneske som kan skape hyggelig arena med fellesskap, og har forståelse for hvordan naturen kan brukes og hvordan den skal tas vare på.

Refleksjonsspørsmål

 • Hva tenker dere når dere hører matlaging på tur?
 • Hvilke utfordringer er det som stopper oss til å ta med matlagingen ut?
 • Hva må til for at vi skal klare å starte med matlaging på tur?
 • Hvordan kan vi samarbeide for at matlaging på tur blir en bra opplevelse?
 • På hvilken måte kan vi oppnå mer kompetanse på feltet?
 • Hvordan kan barnas medvirkning og deltakelse bli tatt med inn i matlaging på tur?
Purreløk

Tips til å få til matlaging på tur

Matlaging på tur er overkommelig, det handler om å ikke gjøre det for komplisert i starten. Barna får like gode mat- og naturopplevelser uansett om det stekes ostesmørbrød eller lages gryterett. Start enkelt og i det små, og ikke vær redd for å teste og feile – det er erfaringene dere lærer av.

 • Anskaff riktig utstyr som dere trenger for å lage mat på tur
 • Lag oversikt over utstyret dere har, og hvor det ligger
 • Lær dere hvordan utstyret settes sammen, brukes og legges sammen – hjelp hverandre. Ha gjerne en felles praksis gjennomgang, for eksempel på et personalmøte
 • Sett dere inn i hva dere må ha med dere på tur om dere skal ha bål eller stormkjøkken
 • Lag laminert punktliste over hva dere trenger å ha med på tur med bål eller stormkjøkken
  • Bål: Ved, småved, tennbriketter, fyrstikker, brannteppe, vann
  • Stormkjøkken: Selve stormkjøkkenet, fyrstikker, gas/rødsprit, brannteppe
 • Øk kunnskapen på hvordan dere bør lage bål og hva som er viktig å huske på
 • Bruk enkle og lite krevende matoppskrifter i starten. For eksempel ostesmørbrød, pinnebrød, pannekaker eller fiskekaker.
 • Når dere er trygge på matlaging ute kan dere teste ut andre, mer avanserte, oppskrifter. For eksempel lapskaus, skattkiste, fylte pannekaker, chili sin carne eller andre gryteretter
 • Ikke mist motet om det ikke ble helt som dere hadde tenkt. Matopplevelsen er der selv om, og lær av feilene og fortsett å utforsk matlaging på tur.
 • Del kunnskap, erfaringer og kompetanse med hverandre.

Plutselig er matlaging på tur like lett, om ikke enklere, enn inne.