FORSØPLING I NATUREN

FORSØPLING I NATUREN

Mesteparten av maten vi kjøper er innpakket i emballasje og mye havner i naturen. Plastemballasje er det største problemet, og hvert minutt havner det 15 tonn med plast i havet som skader dyrelivet. Vi må vise barna hvordan de kan hjelpe til med å redusere forsøplingen, og på denne måten bidra til å redde kloden vår.

Formål

Vi ønsker at barn skal bli glad i naturen og på denne måten bygge interesse for å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Gjennom at barnehagen viser bærekraftige holdninger og verdier kan barna danne forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen, samt hvordan dagens handlinger kan ha konsekvenser for fremtiden.

Denne aktiviteten gir barna innblikk i hva som skjer med søppelet. Gjennom å sammen reflektere over kasting av søppel i naturen kan barna lære og erfare hvordan de kan respektere og gi omsorg til miljøet og naturen. Det er vår oppgave å bidra til at barna føler en tilhørighet til naturen og dens mangfold.

Forberedelse

Før dere går i gang med aktiviteten bør dere i personalgruppen i barnehagen bli enig om hvor omfattende dere ønsker å gjøre aktiviteten. Dere kan eksempelvis gjøre aktiviteten om til et større prosjekt om miljø og bærekraftig samfunn

Gjennomføring

Snakk med barna om hva de mener forsøpling er og hvordan det påvirker naturen vår – vis gjerne bilder av forsøpling. Deretter, gå sammen og se etter søppel i uteområdet i barnehagen, i nærmiljøet og i naturen: på stranden, i skogen, utenfor butikken osv. Gi barna hansker og poser som de bruker i søppelplukkingen. Barna samarbeider og plukker opp søppelet i området.

Barna tar bilder av forsøplingen før, underveis og etter søppelplukkingen. Kanskje barna fant noe spesielt søppel som for eksempel en sko eller en leke? Gjerne la barna ta bilder av dette. Bruk bildene og lag en plakat om «søppel i naturen». Heng den opp på avdelingen, i barnas høyde, som gir en påminnelse om at vi ikke skal forsøple naturen.

Samtale med barna

Ha reflekterende samtaler med barna om hva søppel egentlig er. Barna får muligheten til å fundere på hva som skjer med søppelet som blir liggende i naturen.

 • Hvor kommer alt søppelet fra?
 • Hva kan vi gjøre for å forhindre at søppelet havner i naturen?
 • Hva tror dere skjer med alle dyrene når vi kaster søppel i naturen?
 • Hvordan ser naturen ut om det er mye søppel i den? (fin, stygg, innbydende …?)

Variasjon og videreføring

Dere kan gjøre søppelplukkingen mer spennende og engasjerende for barna ved å for eksempel lage søppelbingo:

 • Laminer bingobrett med ulike typer søppel. På tur i nærmiljøet samarbeider barna i par hvor en av de plukker søppel og den andre krysser av på bingobrettet når man finner noe av det som er avbildet.

Prøv å engasjere og oppfordre foreldrene til å bidra inn i en miljøvennlig praksis. Foreslå at de kan plukke søppel i nærmiljøet hvor de bor, for å bidra til å verne om naturen, miljøet og fremtiden til deres barn.

Barna får bruke fantasien sin ved å tegne hvordan de tror miljøet og naturen ville sett ut dersom vi kastet alt av søppel i naturen. Lag gjerne en utstilling på avdelingen om forsøpling i naturen, hvor dere henger opp bildene fra søppelplukkingen og barnas egne søppeltegninger.

Aldersgruppe: 3-6 år

Utstyr

 • Søppelsekker
 • Hansker
 • Kamera

Tips

 • Ha alltid med hansker og poser i sekken når dere går tur. Da har barna mulighet til å plukke søppelet de finner på turen til enhver tid.
 • Engasjer barna i #5forhvalen: Plukk 5 søppel ting, hvor som helst og når som helst, for å hjelpe til med å redusere den marine forsøplingen.
 • Vær med å gjør en innsats for miljøet i Norge via Hold Norge rent foreningen. Ha lokale ryddeaksjoner og bli med på den årlige strandryddedagen.
 • Vær med på Grønt Flagg og bli sertifisert som miljøbarnehage.
 • Last ned appen RYDDE, for å få oversikt over hvor dere kan rydde, melde inn forsøplet område og registrere hva dere finner.