SØPPELJAKT I NATUREN

SØPPELJAKT I NATUREN

Bilder til Matjungelen BHG forsøpling

Ta på dere hanskene og bli med på ryddedugnaden!

Plastavfall skaper store problemer for mennesker, dyr og miljø. For å unngå at avfallet havner i havet er det viktig å plukke det opp, og her kan både små og store bidra. Ta med barna på jakt etter plast og avfall i nærmiljøet deres.

FORMÅL

Målet med denne aktiviteten er å gi barna erfaringer med hvordan forsøpling påvirker natur, mennesker og dyr. Barna lærer hva vi kan gjøre for å unngå at emballasje havner i naturen, og hvorfor det er viktig å kildesortere. Det kan bidra til et engasjement for å ta vare på naturen.

 

HVA SIER RAMMEPLANEN?

Barna skal få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, og utvikle respekt og en begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen, og personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.

Forberedelser

Snakk sammen om aktiviteten i personalgruppen. Tenk over hvor mye dere ønsker å gjøre ut av aktiviteten. Vil dere plukke avfalll dere finner ellers når dere går tur? Vil dere være med på en nasjonal ryddedugnad – for eksempel Strandryddeuka? 

 

Gjennomføring

 • Del ut hansker og avfallsposer til barna.
 • Gå ut sammen, se etter avfall i området, plukk det opp og samle det i avfallsposen. Følg med på hva barna plukker og pass på at de ikke skader seg på skarpe gjenstander.
 • Ta gjerne bilder før, under og etter aktiviteten.
 • Når dere kommer tilbake til barnehagen, samler dere alt avfallet i en haug på uteplassen, slik at dere kan sortere det.
 • Lag deretter ulike avfallsstasjoner, for eksempel en til plast, en til glass og aluminium og en til restavfall. Sorter avfallet etter hva slags materiale det er laget av – altså kildesortering. Vis gjerne barna de ulike avfallssymbolene.
 • La gjerne barna være med til nærmeste miljøstasjon for å kildesortere avfallet etterpå.

Samtale med barna

Før og under aktiviteten kan dere snakke med barna og reflektere rundt avfall i naturen og gjenvinning. 

 • Hvor kommer alt avfallet fra?
 • Hva kan vi gjøre for å unngå at avfallet havner i naturen?
 • Hvordan synes barna naturen ser ut om det er mye avfall i den? La barna beskrive med sine egne ord. 
 • Snakk med barna om hva som skjer med avfallet når vi kaster det, og at hvis vi kildesorterer avfallet kan det brukes igjen og igjen. Makrellbokser kan for eksempel brukes til å lage en ny sykkel.

Aldersgruppe: 3-6 år

Utstyr

 • Avfallsposer
 • Hansker
 • Eventuelt kamera

Tips

 • Ta med bingoark på tur! Print ut og laminer bingoarket “Avfall i naturen” og gjør søppelplukkingen til en lek.
 • Kombiner gjerne aktiviteten med Søppel, forsvinn! og Søppelforskning – Hva er jeg laget av?.
 • Ta bilder før, under og etter turen og bruk dem til å lage en plakat om prosjektet. Bruk gjerne også barnas egne tegninger. Heng den opp på avdelingen i barnas høyde, og del gjerne informasjon med foreldrene om prosjektet.
 • Les mer på nettsiden til Hold Norge Rent, og last ned appen RYDDE for å få oversikt over hvor dere kan rydde, melde inn forsøplet område og registrere hva dere finner. Her kan dere også bestille gratis ryddeutstyr, som gjenbrukbare hansker til barna.
 • Om dere ønsker mer kunnskap om plast og resirkulering, kan dere sjekke ut Matjungelens dypdykk – plast og resirkulering (utviklet for SFO).