SØPPELFORSKNING – Hva er jeg laget av?

SØPPELFORSKNING – Hva er jeg laget av?

Det sies at det innen 2050 vil være mer plast enn fisk i havet, dersom vi ikke endrer vårt plastforbruk og våre handlinger til kildesortering. Dagens barn er fremtidens håp! De trenger å få kunnskap om hva som skjer om vi kildesorterer og ikke, slik de kan utgjøre en positiv forskjell for naturen og kloden vår.

Formål

Barnehagens verdigrunnlag om bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen. Barnehagen har ansvar for at barna får interesse til å verne om naturen ressurser. Personalet skal fremme gode verdier og holdninger og gi barna erfaringer om hvordan de kan bidra i et bærekraftig samfunn, med respekt for naturen og dens mangfold.

Gjennom aktiviteten får barna en begynnende forståelse for at søppel må kildesorteres, for å ta vare på naturen og klimaet. Barna får kunnskap om at søppel som er riktig sortert kan bli til ny energi eller nye råvarer. Dersom vi gjør litt hver kan vi sammen bidra til mindre forsøpling av naturen og bedre utnyttelse av menneskeskapt avfall.

Forberedelse

Bli enig i personalgruppen om dere skal forvalte kildesortering i årsplanen, og hvor stort det skal være. Sett dere godt inn i kildesorteringsordningen til avfallsselskapet som henter og behandler barnehagens avfall – kildesortering varierer fra barnehage til barnehage og fra sted til sted.

Skriv ut de ulike avfallssymbolene; matavfall, plastemballasje, metallemballasje, glassemballasje, restavfall og papp, papir og kartong. Lim symbolene på hver sin bøtte. Lag i stand en vegg hvor «avfallsmonsteret» i selve aktiviteten skal stå. Avfallsmonsteret er en av de ansatte i barnehagen, som står bak veggen under aktiviteten. Ved siden av veggen setter dere opp de ulike avfallsbøttene. Lag klar en «fiskestang» med snøre og klype, som barna skal kaste over skilleveggen, som de skal «fiske» søppel med.

Gjennomføring

Barna blir med på kjøkkenet for å utforske hvilke emballasjer dere finner rundt ulike matvarer i skuffer og skap. Barna kjenner etter og undersøker hvordan ulike typer matvarer er pakken inn. Er det for eksempel flere forskjellige emballasjer på samme produkt, som papp og plast?

Søppelet tas videre med inn i selve aktiviteten med «avfallsmonsteret». Bak veggen sitter «avfallsmonsteret» med en boks fylt med emballasjen barna fant på kjøkkenet. Et barn omgangen får stangen og slenger snøret over veggen. «Avfallsmonsteret» fester på emballasjen fra boksen, og drar i tråden. Barnet har fått «fisk» og drar snøret opp. Barnet får selv finne ut hvilken emballasje som er på kroken, og kaster i den sorteringsbøtten hen mener er riktig.

Samtale med barna

Snakk med barna om hva de ulike avfallssymbolene betyr, og reflekter hvilket søppel som skal kastes i hvilken bøtte. Observer hva barna er opptatt av under aktiviteten og bruk det i samtaler med barna etterpå. Dette kan gi ideer til hvor dere går videre for å øke barnas kunnskap, læring og nysgjerrighet om søppel og sortering.

 • Hva tror dere skjer med søppel som ikke blir kastet i riktig avfallsbøtte?
 • Hva tror dere skjer med det avfallet som vi kildesorterer? Hvor blir det av?
 • Hvorfor har matvarer så mye emballasje? Hvorfor selges noe mat uten emballasje?
 • Har dere sortering hjemme? Flere søppelspann på kjøkkenet?
 • Har dere vært med mamma eller pappa og pantet flasker før? Hva tror dere skjer med de flaskene dere panter?

Variasjon og videreføring

Gå på oppdagelsesferd i barnehagen for å se om dere finner emballasje på andre ting enn matvarer. Er det kanskje noe i barnehagen som er laget av det samme materialet som for eksempel emballasjen til agurken? Kanskje er det noe i barnehagen som kan få nytt liv? Er det leker som kan repareres eller pappesker som kan brukes inn i lekemiljøet? Her er det bare å bruke fantasien.

Hva skjer med grønnsaker, som paprika, om den ikke har emballasje på seg? Lag et lite forskningsprosjekt hvor dere tar bilder av paprika med og uten plast, i og utenfor kjøleskapet, hver dag i en eller to uker. Samle bildene og lag en timelapsfilm som viser hva som skjer dag for dag.

Motiver og engasjer foreldrene til å kildesortere hjemme, om de ikke allerede gjør det. Dere kan kopiere opp avfallssymboler til foreldrene, som de kan klistre på søppelbøttene hjemme, slik kan barna delta i kildesorteringen hjemme også.

Aldersgruppe: 4-6 år

Utstyr

 • Ulike typer avfall
 • Boks
 • Bøtter
 • Stang med tråd og klype
 • En skillevegg/liten vegg (som en av de ansatte i barnehagen kan gjemme seg bak)
 • Avfallssymboler

Tips