KIMS LEK

KIMS LEK

Den velkjente leken Kims lek kan være et fint utgangspunkt for å øve på ord og begreper, også i mat- og måltidsarbeidet i barnehagen. Husker barna navnet på råvarene og kjøkkenutstyret? Klarer de å huske hva som er blitt borte? Dette kan være en fin og morsom aktivitet hvor barna får en begynnende kunnskap omkring mat og måltid.

Formål

Kims lek kan være et morsomt verktøy i arbeidet med å lære barna om gode vaner, og fungere som en fin introduksjon til mat som kan inngå i et variert kosthold. Leken gir barna mulighet til å øve seg på nye ord og uttrykk samt bli kjent med nye råvarer og utstyr vi trenger i matlagingen. Leken kan utfordre både sanser, konsentrasjon, språk og hukommelse.

Forberedelse

Involver noen av barna i forberedelsen og la de være med å finne ut hvilke ting dere vil ha med i leken. Gi barna tid til å lete frem råvarene og kjøkkenutstyret dere har blitt enig om å ha med. På denne måten blir barna bedre kjent på kjøkkenet så vel som med.

Gjennomføring

Dere kan gjennomføre leken i en samlingsstund eller i mindre grupper.

Legg frem de valgte gjenstandene og vis de til alle. Snakk gjerne om hver gjenstand før dere dekker de til med et teppe.

Be barna lukke øynene, mens dere tar bort en gjenstand. Teppe tas så bort og barna åpner øynene. Klarer barna å gjette hvilken gjenstand som er tatt bort?

Velg selv om et barn av gangen, eller hele gruppen, skal finne ut hvilken gjenstand som er tatt bort.

Fortsett leken så lenge dere og barna ønsker dette.

Forslag til refleksjon/samtale med barna

Når barna har funnet ut hvilken gjenstand som er borte, kan dere sammen snakke om gjenstanden/råvaren.

  • Hva heter dette redskapet? Hva tror dere den kan brukes til?
  • Hva heter denne råvaren? Hva kan vi lage av den?

Reflekter sammen om hva råvaren smaker. Kanskje dere kan smake her og nå og undre dere sammen; er den søt, sur, salt, bitter eller kanskje umami?

Variasjon og videreføring

Tilpass aktiviteten etter barnas alder og modenhet. Med de yngste barna kan dere begynne med få gjenstander, mens de eldre barna kan utfordres med flere gjenstander.

Om dere ønsker kan leken gjøres mer utfordrende ved å gjette uten å kunne se. Barna kjenner på gjenstanden, med bind for øynene eller under teppet, og gjetter ut fra fasongen på gjenstanden.

Varier gjerne aktiviteten med å kun bruke råvarer. Med bind for øynene bruker barna lukt- og smakssansene sine for å gjette hvilken råvare som er tatt bort.

Aldersgruppe: 1-6 år

Utstyr

  • Duk/kjøkkenhåndkle
  • Råvarer (f.eks. ulike typer frukt og grønnsaker)
  • Kjøkkenutstyr

Tips

  • Kims lek kan brukes til å øve på ord og begreper på ulike områder. Dere kan leke Kims lek med ulik emballasje og søppel, og diskutere hvor det skal kastes og sorteres.
  • Bruk de råvarene dere har hatt fokus på fra aktiviteten «sanselek – råvarer i fokus»