SMAKSTREET

SMAKSTREET

Det finnes en jungel av råvarer. Vi må introdusere ulike råvarer for barna, og motivere dem til å smake. Barna må få bruke sansene sine. Smakstreet kan være en måte å legge til rette for engasjement og nysgjerrighet rundt hvordan ulike råvarer smaker. På smakstreet henger barna opp bilder av råvarene de allerede har utforsket.

Formål

Rammeplan for barnehagen legger vekt på at personalet skal bidra til at barna får kunnskap om mat og matkultur. Barna skal medvirke i mat- og måltidsaktiviteter, og motiveres til å spise helsefremmende mat og lære hvordan og hvorfor ulike typer mat er bra for kroppen.

Formålet med denne aktiviteten er at barna utforsker, smaker på og blir kjent med råvarer. Det er viktig at dere er tilstede og legger til rette for gode rammer rundt aktiviteten. På denne måten dyrker barna positive opplevelser og skaper mestringsfølelse.

Forberedelse

Det eneste dere trenger å gjøre er å lage til smakstreet. Barna får være med å bestemme hvordan treet skal lages, og hvilket utseende det skal ha.

Dere kan male et stort tre på et ark, skjære det ut i papp eller lage det av annet materiale dere har liggende. Bruk fantasien deres.

Gjennomføring

Når treet er ferdig laget henger dere det opp på veggen, i barnas høyde. Om dere henger treet synlig fra spisebordet kan det skape gode samtaler rundt måltidet, samt virke motiverende for de barna som ikke tør å smake på nye råvarer. Etter hvert som barna blir introdusert for ulike råvarer gjennom måltider eller andre aktiviteter, henger de bildene opp på smakstreet. Dere velger om dere kopierer ut bildene, eller om dere tegner de. Laminerer dere bildene tåler de mere og holder seg lengre.

Samtale med barna

Snakk med barna, hvor dere reflekterer sammen rundt hvorfor det er bra at vi smaker på ulike råvarer.

 • Hvorfor tror dere vi må smake på ulike råvarer?
 • Hva må vi gjøre for å fylle treet med nye smaker? Hva skal vi smake på neste gang?
 • Hva kan vi bruke og lage av råvarene vi har smakt på?

Når dere har fått råvarer opp på treet, kan dere reflektere rundt bildene som henger der.

 • Husker dere hva denne råvaren het?
 • Klarer noen å forklare hvordan den smaker?

Variasjon og videreføring

Dere kan utvide smakstreet og bruke det til ulikt pålegg, krydder, matretter eller lignende. Eventuelt har dere månedstema på smakstreet, som smaken av jul, kulturelle råvarer, norsk sesong osv.

Dere kan videreføre barnas kunnskap ved å henge opp bilder av hvordan råvarene ser ut inni. Husker barna hvordan agurken ser ut inni? Om barna ser bildene ved siden av hverandre kan de dra paralleller mellom hel agurk og delt agurk.

Aldersgruppe: 1-6 år

Utstyr

 • Tegnepapir
 • Blyanter/Maling
 • Bilder av råvarer/matretter
 • Eventuelt en lamineringsmaskin

Tips

 • Begynn med de grønnsakene og fruktene barna kjenner til. Introdusere dem for andre matvarer litt etter litt.
 • Dere må introdusere de samme råvarene flere ganger. Barn trenger ofte å smake råvarene flere ganger før de liker det.
 • Kombiner gjerne aktiviteten med «sanselek – råvarer i fokus» og «sanseløype» .