Barn i plommetreet

La barna høste frukt, som plommeplukkerne i Myrå!

Å høste frukt med barna er både gøy og godt. I Myrå barnehage på Randaberg er de så heldige å ha matskapet rett utenfor barnehagedøren. Her har de stort potensiale for å høste ulike frukt- og bærarter – og det benytter de seg av!

Arbeidet med Matjungelen

En dag da barna var ute og gikk på tur, oppdaget de et plommetre i hagen til en av de voksne – helt smekkfullt av plommer. Det skulle bli starten på et fantastisk plommeprosjekt, inspirert av Matjungelen-aktiviteten Naturens matskap. Barna fikk lov til å plukke så mange plommer de ville, og med en kasse fylt til randen av plommer, trasket gjengen tilbake til barnehagen mens de diskuterte ivrig hva de skulle lage av plommene. Plommesaft og plommesyltetøy, foreslo barna, kanskje til og med is!


Tilbake i barnehagen samlet alle barna seg i garderoben, og inspiserte fangsten nøye. Alle som ville fikk ta på, lukte og selvfølgelig også smake på en plomme. Noen smakte plommer for første gang, andre var godt kjent med frukten. Noen var søte, andre var harde og sure. Noen var store, noen var små. Noen var mer modne enn andre. Til og med fargen var forskjellig – noen plommer var helt lilla, andre var fortsatt litt grønne.

«De er helt unike, akkurat som oss» sa en jente på 5 år.

Dagen etter ble barna organisert i grupper, som tok for seg hver sin plommeaktivitet. Den første gruppen skulle prøve å plante et plommetre med plommesteinene de gravde ut, den andre gruppen laget plommesaft, og den tredje laget plommesyltetøy. Etterpå møttes de til fellessamling, hvor de fortalte om opplevelsene og erfaringene fra gruppearbeidet. Etterpå var det klart for lunsj – og det ble såklart nystekte rundstykker med plommesyltetøy og plommesaft.

«Jeg visste ikke at det gikk an å lage så mye godt av plommer!» Kom det fra en fireårig gutt.

Aleksandra Sperling er en av de ansatte i Myrå barnehage, og her forteller hun mer om plommeprosjektet

Prosjekt med plommer i Matjungelen

Hvordan jobbet dere med barnas medvirkning?

Turen som prosjektet startet med, hadde egentlig ingen klar plan. Plommeprosjektet ble skapt på barnas premisser, ved at vi lyttet og viste interesse og engasjement i deres undring over plommene. Det var viktig for oss at barna var involvert i hele prosessen – de bidro med både planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet. Med aktiv deltakelse fikk barna en innsikt i og begynnende forståelse for matens vei fra jord til bord.

Hvordan responderte barna?

Når barna er aktive deltakere gjennom hele prosessen bidrar det til å skape trygghet og ufarliggjøre den “nye” maten som lages og skal spises. Selv de mest kresne barna viste interesse i å smake, og snakket positivt om maten. Vi opplevde også at barna fikk bedre kjennskap til og interesse for naturen, og mer forståelse for hvor maten kommer fra. En fireårig jente kommenterte at “Jeg har et epletre i hagen, kanskje vi kan lage eplejuice?”, og en fireårig gutt fulgte opp med “Går det an å plante andre frø – kan vi plante eplefrø også?” Denne undringen inspirerte oss til et nytt prosjekt om epler.

Hvordan kan det å høste frukt med barna knyttes til rammeplanen?

Her har vi valgt å fokusere på to fagområder. Under fagområdet “Kropp, bevegelse, mat og helse” står det at barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. Under “Nærmiljø og samfunn” står det at barnehagen skal bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunn og verden, gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer. Plommeprosjektet ga oss direkte kontakt med både matens opprinnelse og med nærmiljøet. 


Dessuten fokuserer rammeplanen på bærekraftig utvikling – og gjennom plommeprosjektet kan vi snakke om hva som er bra for kroppen og hva som er bra for naturen, og fremme verdier for et mer bærekraftig samfunn. I tillegg blir barna kjente med naturens mangfold og opplever en tilhørighet til naturen.


Rammeplanen sier også at “Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner” – og plommeprosjektet ble avsluttet med et måltid med glede og motivasjon for å smake og spise!

Hvordan bruker Myrå barnehage Matjungelen?

Vi bruker Matjungelen til inspirasjon i hverdagen. Når vi plutselig står litt fast eller trenger tips til spennende aktiviteter, titter vi innom Matjungelen. Både nettsiden og heftet er i stadig bruk. Matjungelen gir oss konkrete eksempler til enkle aktiviteter, som er godt forklart og begrunnet faglig. Aktivitetene passer godt både for tre- og fem-åringer, og barna har vist stor interesse for aktivitetene.